Álomfejtés
Kattintson ide az adatok elküldéséhez!
Angyalka

ÁLMOSKÖNYV On-Line

Címszavak betűrendben

- Kedves, nyitott személyiség jele; a szerénység szimbóluma. Nõk álmában: jó baráti és társkapcsolat; igazán oda tudsz figyelni egy másik emberre. Férfiálomban: jó értelemben vett érzékenység; képes vagy átérezni mások helyzetét.
^
- Idegen férfi, aki ellenségesen lép fel, férfiálomban: úgy érzed, hogy hibát követtél el, vádolod magad. Nõi álomban: hálót vetettél valakire, de az kibújt belõle; mesterkedéseid nem járnak eredménnyel.
^
- Diákálomban: túlterhelés, vizsgaidõszak. Különben: útkeresés, elbizonytalanodás. Idézet, amelyre ébredés után is visszaemlékezel: egy nálad okosabbnak hitt személy tanácsa, amelyet követni igyekszel, de helyes megérzéssel kételkedsz annak célszerûségében. Falra, táblára írt idézet: lásd még jelentékeny tévedés.
^
- Kedved ellen való tevékenység. Nõtlennek házasság Krúdy.
^
- Ha saját munkahelyed igazgatója: konfliktus. Ha kitálalsz neki és megértéssel meghallgat, igazat ad: nincs módod a véleménynyilvánításra. Ha szigorral elutasít, bántóan viselkedik: egy hangoztatott véleményedbõl kis kellemetlenséged származik. Ismeretlen ember, akirõl álmodban tudod, hogy igazgató: ésszerû irányításra vársz; munkahelyi feladataid önhibádon kívül megoldhatatlanok. Iskolaigazgató: gyermekálomban: nehezen tûrt fegyelem, értelmetlen feladatok. Felnõttálomban, ha régi iskolai igazgatód látod: ötleteidet nem tudod megvalósítani.
^
- Nyomasztó hétköznapok.
^
- Úgy érzed, mindenki ellenedre van, összeesküdött ellened a világ.
^
- Rossz lelkiismeret; ha ijedten ébredsz, de nem emlékszel vissza álmodra, csak az ijedtségre: kutass magadban és meg fogod találni azt, a nemrég történt eseményt, amirõl régi, kellemetlen emléked felidézõdött.
^
- nek találni egy különben kedvesnek tartott személyt: érzelmeidet, gondolataidat nem magad alakítod ki.
^
Aprópénz, anyagi gond. Ha halat bontasz és abban nagy mennyiségû ikrát találsz: férfiálomban: önérzeteden esett csorba; olyan munkát vállaltál, ami a kedved ellen való, és az nem hozta meg a várt hasznot. Nõk álmában: anyagi elõnyökért teremtett, kedved ellen való kapcsolat, amely ráadásul nem is járt komoly bevétellel.
^
- Probléma, amelynek a megoldása fejtörést igényelne; halogatod egy dolgod rendbetételét.
^
- Anyagiasság, pénzcentrikus gondolkodás, ami természetesen nem fukarságot jelent: sõt inkább sorozatos, ám megbánt könnyelmûséget; kívánságaid, ábrándjaid között a pénz foglalja el a legelõkelõbb helyet. Földre kifolyt illatszer: kitörõ jókedv; röhögõroham; kis üvegben tartott illatszer: pedantéria, gyûjtögetési szenvedély; felesleges holmikat tárolsz, hátha egyszer még jó lesz jelszóval. Férfiillatszer, borotválkozóvíz: nõk álmában: fegyelmezetlennek, könnyelmûnek tartod a partnered; magadat tartod jobb gazdának. Férfiálomban: partnered lassan eluralkodik rajtad, átveszi az irányítást a dolgaid felett.
^
- Tanácstalanság; jóakarattal megoldható probléma.
^
- Szenvedély. Köréd csavarodó inda: férfiálomban: nem tudsz úrrá lenni egy érzelmeden; testi vonzalom egy különben ellenszenves nõ iránt. Nõi álomban: öröm nélküli, eltûrt szexuális kapcsolat.
^
- Könnyû szerelem, idill, amit nem tudsz titokban tartani. Inggomb: régi barát, egykori iskolatárs körüli gondolatok.
^
-Felbuzdulás; lelkesülten belekezdesz egy dologba, amit majd ismét abbahagysz. Ingaóra: önfelmentés. Arra gondolsz, hogy idõhiányból nem teszel meg egy csomó fontos dolgot.
^
-Erõszak körüli fantáziálás. Gyakori azoknak a nõknek az álmában, akikkel túl sokan kezdenek ki, tolakodóak velük szemben; többnyire mindezt õk provokálják.
^
- Kisdiákálomban: szigorú környezet. Felnõtt-álomban: ha gyermeked intõt hoz: kissé elhanyagoltad õt az utóbbi idõben. Ha magad kapsz intõt: buta tréfát csináltál.
^
- Csúnyán rászednek. Iparos, ha a házadban dolgozik: másra bíztál egy olyan dolgot, amit magadnak kellett volna elintézned.
^
- Gyengédség, simogatás utáni vágy. Ha irhabundát meztelenül veszel fel és az kellemes érzést kelt: szexfantáziálás; olyan gondolatok, amiket jobbára titokban tartasz. Ha a bunda szúr: fantáziálásod miatt érzett kis bûntudat. Lásd még: BUNDA.
^
- Zaklatottság.
^
Ötlettelenség; másokra hagyatkozol véleményed kialakításában.
^
- Gyerekálomban: csibészkedés, lógás. Felnõttálomban: ismeretlen iskola: kreativitás, jó ötletek sora, újító kedv. Ha régi iskoládban vagy és ott kellemesen érzed magad: harmónia, terveid megvalósulnak, elképzeléseid sikert hoznak. Ha szorongással vagy jelen régi iskoládban: meggondolatlanság, kifecsegtél valamit. Ha iskoládban felelned kell: buzgólkodás.
^
- Ember: nem igazodsz ki magadon; nem érted pontosan, hogy mit miért csinálsz. Ismeretlen táj, magányosság, új ismeretség utáni vágy; ismeretlen városba, faluba érkezni: új barátság; egy régi ismerõsödben új erényeket találsz. Ismeretlen rendeltetésû tárgy, gép: kedvvel fogsz hozzá egy nehéz feladathoz; szívesen töröd a fejed és általában jó eredményre jutsz.
^
- Kutatásaidban holtpontra jutottál; ahhoz, hogy kidolgozz valamit, új szempontokra van szükséged.
^
- Nemes igyekezet; segítõszándék.
^
- Nagytakarítás. Gazdánál: üres istálló: hiába várt nyereség, kedvezetlen idõjárás. Jószággal telt istálló: szerencse; jó üzlet, kölcsönösen elõnyös megegyezés.
^
- Szeszes ital: rövid pórázra vagy fogva. Gyümölcsital: ismered a mértéket. Víz mint ital: jó irányú változás, megújulás, megtisztulás; ha dohányos vagy: le fogsz szokni róla.
^
- Ha állatok veszik körül: kedvetlenül láttak vendégül. Üres itató: váratlan vendég, aki zavarba hoz.
^
Egyedüllét; sóvárgás egy régi kedves ismerõs, hozzátartozó után.
^
- Ha rajtad nõ és óriási méreteket ölt: elkeseredettség, csüggedtség. Izmaid, ha elfogynak, összemennek: csalódás, fájdalom. Izmait mozgató ember: féltékenység.
^
-Megkönnyebbülés, túl vagy egy nehéz helyzeten.
^
- Alkotókedv, amelyet akadályoznak. Nõk álmában: véleményed szerint hátrányos helyzetben vagy a férfiakkal szemben, úgy gondolod, hogy produkciód nem méltányolják; ugyanannyit vagy többet teljesítesz, mint férfi kollégáid, mégis kevesebb elismerést kapsz. Férfiálomban: bürokratikus, hátráltató munkahelyi környezet, amelyben nem fogadják el jobbító szándékú terveid, a szokásostól eltérõ megoldásaid.
^
- Hatalmasnak induló szerelem.
^
Nõk álmában: ha versenyzel, barátnõd partnerével kapcsolatos gondolatok; barátságnak álcázott kacérkodás. Férfiálomban: verseny, ahol nézõ vagy: elmulasztasz egy lehetõséget; nem veszel észre, nem akarsz észrevenni egy felkínálkozást. Ha versenyzel: hódítási kísérlet, ami sikerrel kecsegtet.
^
- Állat, ha vicsorog rád, de foga nincs, csak az ínyét látod: valakirõl megtudtad, hogy ellened tett és bár áskálódása eredménytelen, mégis nagyon bánt a dolog. Ha ember ínyét látod: indiszkréciótól tartasz; arra gyanakszol, hogy partnered panaszkodik rád a hátad mögött. Saját ínyed: ki akarsz tolni valakivel, de sehogy se sikerül.
^
- Jó ízlés. Ha henger alakú pohárban van: nõk álmában: fantasztikusan jó arányérzék; élénkség; sokszínûség. Férfiak álmában: nonkonformizmus.
^
- Ha már régen aktuális, hogy válaszolj egy levélre: önmagáért beszél, ne halogasd tovább, mert egyre kínosabbá válik. Ha írsz, de írásod elhalványul, alig látszik: nõk álmában: sikertelen hódítási kísérlet, férfiálomban: kudarc, amiért nem biztos, hogy Te vagy a felelõs. Ha írni nem bírsz; nem fog a tollad: nõk álmában: az erkölcsi érzékeddel ellenkezõ vágy; férfiálomban: rossz hatásfokú mûködés.
^
- Agresszivitás, düh, amelyet nem vallasz meg magadnak, magadra erõltetett nyugalom.
^
- Szorongás egy rossz szokásod miatt. Személytõl: olyasmire vállalkoztál, amit csak nagyon nehezen tudsz megtenni; a meggyõzõdésed ellenére cselekszel. Tárgytól: megbántottál valakit és most igyekszel magadban kicsinyíteni hibádat.
^
- Ha írást látsz, amire ébredés után nem emlékszel vissza;elhessegetsz magadtól egy gondolatot; ha visszaemlékszel az álomban látott írás szövegére: vedd azt figyelembe ébren is. Ha az álmodban látott írásnak ébren nem érted a jelentését, zagyvaságnak tartod: rendezetlen érzelmek, ellenséges indulat, amelynek nem találod, nem is keresed az okát; elszenvedett sérelmeidért, amelyeket gyakran felnagyítasz, olyanokat teszel felelõssé, akik arról a legkevésbé sem tehetnek. Írás, ami falon van: nem veszel észre egy fontos körülményt; tévedsz. Írás az égen: kínlódsz, mert véleményed el kell hallgatnod. Írásjel: ékezet nem jutsz hozzá egy elkezdett munkád befejezéséhez. Írás, ha azon az ékezetek nagyobbak, mint a betûk: elveszel a részletekben; jelentéktelen dolgokon rágódsz; kör alakú ékezet: nem tudsz beilleszteni egy eseménysorozatba valamilyen megnyilvánulást; egy számodra ellenszenves ember szimpatikus gesztusa. Ha az álmodban látott írásból egy vagy egy-két betûre emlékszel vissza: higgadtan végig kell gondolnod valamit, még akkor is, ha az fájdalommal jár.
^
- Gyermekkori emlék. Keserû íz: szüleid vagy egyik szülõfeled igazságtalansága, árulása. Édes íz: gondoskodás utáni vágy, önállótlanság. Savanyú íz: teljesületlen remények. Fûszeres, csípõ íz: kielégítetlenség: Sós íz: türelmetlenség.
^