Álomfejtés
Kattintson ide az adatok elküldéséhez!
Angyalka

ÁLMOSKÖNYV On-Line

Címszavak betűrendben

Szorongás. Azt a személyt jelképezi, akinek az arcát látod az állat testén. Ha üldöz az állat: úgy érzed folyamatosan megaláz, és a lelkedbe tapos az illetõ. Ha a fõnököd vagy tanárod feje van az állaton: értelemszerû, úgy érzed igazságtalanul bánik veled (ami nem kizárt), de lehet, hogy mással sem barátságosabb.
^
- Játékos kedv, könnyedség, jó humorérzék.
^
- Félreértés, tévedés. Leszakadó erkély, ami rádesik: mulasztásod miatti kellemetlenség. Ha alattad szakad le az erkély: nagyon tévesen ítélsz.
^
- Általában önmagáért beszél. Ha olyan személlyel kerülsz erotikus kapcsolatba, aki ébrenlétedkor eszedbe sem jut: jelenti a hozzátartozóját annak, akirõl álmodtál.
^
- Nagy fába vágtad a fejszédet. Játékerõd: sikeresen véghezvitt munka.
^
- Nõk álmában: erényeskedés, álszentség. Férfiak álmában: partnered túl engedékenynek bizonyult, attól tartasz, hogy mással is ilyen.
^
- Tiltakozás egy érzelem, egy vágyódás ellen. Esernyõ, amit nem tudsz kinyitni: engedsz vágyaidnak.
^
- Hivatalos Ügy. Leány, vagy nõtlen ember álmában esküvõn lenni: házasságkötési szándék, amit a környezeted elõtt titokban tartasz. Házasember álmában az esküvõ: veszekedés, szemrehányás.
^
- Nem jutsz el oda, ahová szeretnél menni.
^
- Egyhangú napok; úgy gondolod, partnered nem elég szórakoztató; jobb színben akarod feltüntetni magad, sok eltitkolnivalód van.
^
-Eredményes vállalkozás, jókedvvel végzett munka
^
- L. ZUHANÁS
^
- Általában könnyelmûség. Esõben jóérzéssel sétálni, megázni: szokatlan vágyak, erõs szenvedély, ragaszkodás.
^
- Kis szomorúság.
^
Nyereségvágy.
^
- Segítségnyújtás.
^
- Kiegyensúlyozottság, mértékletesség. Ezüst tál: értékes, hasznos idõtöltés; nyíltság, barátságos természet. Ezüst ékszer: arányérzék.
^
- Egészséges önbizalom, jó teljesítmény.
^
- A megegyezésre való készség jele.
^
- Ha álmodban felébredsz, de továbbra is álmodsz: jószándékú munkád mások miatt kárbavész, nem tudod megvalósítani terveid. Elbizonytalanodtál a saját nézeteid helyességében, kétségekkel küzdesz.
^
- Szerénytelenség.
^
- Fényképet elégetni: nem tudsz túljutni egy elszenvedett igazságtalanságon, pedig el akarod felejteni. Könyvet elégetni: szörnyû munkahelyi felettes, olyan valakinek vagy kiszolgáltatva, akit borzasztóan utálsz. Okmányt, iratot, hivatalos papírt elégetni: házastársad vagy partnered családjával szemben érzett erõs ellenszenv, amelyet kulturáltan kordában tartasz. L. még: Tûz.
^
-Titkolod a fájdalmad; erõsnek, keménynek akarod mutatni magad; szégyelled valamely gyengeséged, esetleg azt, hogy bánkódsz valaki után.
^
Visszafojtott érzelmek; kényelemszeretetbõl lemondasz egy kellemesnek ígérkezõ kapcsolatról, gyümölcsözõ vállalkozásról, bonyodalmaktól tartasz. Ha eloltod egy ember égõ ruháját: bölcs önmérséklet.
^
- nem nézel utána valaminek, mert attól tartasz, hogy kínos dolog fok kiderülni.
^
- Visszaéltél valakinek a bizalmával, bajt kevertél.
^
- Félbehagyott munka. Lásd még: ÍRÁS
^
- Viszonzatlan vonzalom; egy társaságba nem fogadna be.
^
- Haszontalan dolgot vásároltál.
^
- Féltve õrzött titkos, szép emlék. Ékszerdoboz, ha nyitott, üres: múltban elkövetett könnyelmûség; haszonlesés a barátok megválasztásában.
^
Nem jutsz hozzá ahhoz, amire szükséged lenne.
^
- Naivitás, gondoskodás. Élelmiszerboltban vásárolni: kiegyensúlyozatlanság. Élelmiszer-áruház: minél nagyobb, annál fölöslegesebb felhajtás egy mindennapi elintéznivaló körül; mesterségesen elõidézett bonyodalom.
^
- Elmaradt program.
^
kerülni - Olyan dolgokat mûvelsz, amikkel magad sem értesz egyet. Rossz a lelkiismereted.
^
kést, ollót, borotvát -Agresszivitás. Nõk álmában: uralkodni vágyás, zsémbesség, férfiak álmában: gyávaság, erõtlenség.
^
Kedves hírt hallasz. Énekesmadár: pletyka.
^
- Kifecsegsz valamit; hamisan énekelni: füllentés.
^
- Szembehelyezkedés, lázadozás. Énekkarból, ha csak a saját hangod hallod: dac.
^
Ismeretlen rendeltetésû épület: kiigazodási nehézségek. Vegyes rendeltetésû épület: épület, amelyben össze nem illõ funkciók vannak például fürdõ és közlekedési állomás, lakószoba, üzemhelyiség: változékony, szélsõséges hangulatok; szorongás és nagyképûsködés együttes jelenléte; kihasználatlan képességek; és mindenképpen rendetlen, lusta természet.
^
Hajó: mulasztás; ha rossz: alacsonyra tett mérce. Ha bizonyítványban olyan érdemjegyet látsz, ami a valóságban nem létezik, pl. kétjegyû számot: álmodozó, ábrándos, visszahúzódó természet, kevés önbizalom jele.
^
- Mellõzöttség.
^
- Általában egy kis hisztériára való hajlam. Fogyókúrázó vagy diétára szoruló ember álmában önmagáért beszél, vágyakozás az étel után. Bár maga az a tény, hogy valaki fogyókúrára szorul, azt valószínûsíti, hogy az illetõ evéssel vezeti le a feszültségeit. Más álmokban, általában hisztis személy; gusztusos ennivaló: fiatalos testi-szerelmi vágy. Olyan étel, ami visszataszító: elítéled magad egy rossznak tartott szokásod miatt. Étel, amit nem tudsz megenni, mert gipszbál vagy mûanyagból van: felesleges önmegtartóztatás. Ételmaradék: mártírkodás; látványos áldozat, amelyért titkon hálára, ünneplésre számítasz.
^
- Jutalom.
^
- anyagi gond.
^
- Nem jó szívvel adott ajándék.
^
- Szándéktalanul kárt okozol. Falfestõ, korongecset: hibáztál és titokban akarod tartani.
^
- Baráti segítségre szorulsz.
^
- Kellemes idõtöltés, szellemi bevétel.
^
- Tekintélyelvûség. Ha rajtad van egyenruha: meghajolsz egy, a tiednél erõsebb akarat elõtt. Nõk álmában az egyenruha: kicsapongás-; férfiálomban. megvesztegethetõség.
^
- Nõi álomban: siker. Férfiak álmában: tehertétel.
^
-Felszínesség, hencegés.
^
- Gyarlóság; gyermeki kedély. Felvételizõk álmában. szükségtelennek tartott tárgyak, témakörök magolása.
^
- Költözködés, lakásfelszerelés; felfordulás a háztartásban.
^
- Önbizalomhiány, kishitûség. Fehér egér: nem tudod megvédeni magad. Rosszul képviseled a saját érdekeidet.
^
Úgy érzed, hogy nincsenek kihasználva a képességeid, különb feladatokat is képes lennél megoldani.
^
- Vidámság, jókedv. Sok ejtõernyõs, akik nem érnek földet, hanem lebegnek a levegõben: hiába várt meghívás, látogatás.
^
-Elégedetlenség. Ha az eladó a Te holmidat árulja: nem tudsz és nem is igazán akarsz megszabadulni valakitõl.
^
- Olyan miatt szégyenkezel, ami miatt másnak kellene szégyellnie magát.
^
- Szelíd elefánt: jó barát. Támadó elefánt: bizalmatlanság, gyanakvás. Elefánt ormányán hintázni: nõi álomban: élénk természet. Férfi álomban: kiábrándultság, rosszkedvûség. Fehér elefánt: hatalmas megkönnyebbülés.
^
- Ellenséges indulatok; a saját bátortalanságodért másokra haragszol.
^
Dísztárgy: kellemes élmény, jókedvvel végzett munka; intelligens tervek.
^
- Csúnyán összeveszel egy barátoddal, közeli hozzátartozóddal.
^
valakit - Gond, tehertétel, mások helyett végzett munka. Sokat bajlódsz mások problémáival; nem tudsz visszautasítani kéréseket. Ha téged gázol el jármû: kényszerbõl tett szívesség, kölcsönöztél valamit egy ismerõsödnek és nem bízol abban, hogy vissza is kapod a kölcsönt. Nõk álmában az elgázoltatás: nem bánnád, ha valaki rámenõsebb lenne veled szemben.
^
- Körmönfontan kivitelezett terv.
^
- Pontosság, rendben tartott ügyek.
^
arc - Nem szeretsz valakit, akinek hálával tartozol. Elmosódott alak, alakok: rokonnal, hozzátartozóval szemben táplált ellenséges indulatok; bizonytalan érzelmek.
^
- Haragszol arra, akit ábrázol. Ha ismeretlen személy elmozdult fényképét látod: utálsz valakit, akit az illemszabályok szerint szeretned kellene.
^
Kapkodás, rendszertelen életmód. Rád olvassák a hibáidat.
^
- Általában: gyerekes félelmek, bizonytalanság. Épületben eltévedni, ha félelmet, riadalmat kelt: határozatlanság; rendezetlen érzelmek; ha kedvedre van az eltévedés, szívesen keresgélsz: jó kapcsolatteremtési készség; tudni vágyás. Természetben eltévedni: ha szorongással jár: fájdalmas, magányosság; ha vidáman érzed magad eltévedt állapotodban: remete-természet; jól megvagy magadban.
^
- Kedvetlenség. Lelkesedés nélkül fogsz hozzá valamihez.
^
- Vegyes érzelmek, egymásnak ellentmondó gondolatok.
^
- Ládát, amelynek nem ismered a tartalmát: nem szívesen töröd a fejed egy problémán. Szerszámokat elásni: munkaundor.
^
Ha belépsz oda a bejárat felõl: célkitûzés, tervezgetés. Ha elhagyod: terved, célod feladása.
^
- Külföldi vendég, akinek nem nagyon örülsz.
^
- Általában sikertelenség. Nõk álmában: rivalizálás. Férfi álomban: féltékenység. Ha az álombeli elõzésed nem sikerül: álszerénység, magadra erõltetett viselkedés.
^
- Idegen ember, aki bántani akar: önvád. Sok ismeretlen ember között lenni: ha félsz közöttük: túlbecsülöd magad, ha kellemes a társaságuk: elõrelátó természet. embert hátulról látni: rosszindulat, ártó szándék.
^
- Õrült szerelem, fékevesztett indulatok.
^
- Zûrzavaros érzelmek.
^
-Szerelmi vágyak jelképe. Ha lentrõl nézel fel emeletre, minél magasabb, annál reménytelenebb szerelem; emeleten fent lenni és lenézni: hódítás; minél magasabbról nézel le, annál nagyobbnak érzed sikered.
^
- Unalmas kapcsolat, megfakult érzelmek. Nem is tudod, hogy a házastársadat vagy az ún. külsõ kapcsolatodat unod-e jobban. Leszakadó emeletes ágy: lebukás.
^
- Más emlékkönyvébe beleolvasni: kis irigykedés. Üres emlékkönyv: elmulasztott lehetõségek. Teleírt emlékkönyv: visszavágyódás a múltba; kiszínezett emlékek, túlzások.
^
- L. Kérlelhetetlenség. L. még: SZOBOR.
^
- Titkos vágyak, tiltott szerelem.
^
- Háziállat betegsége.
^
- Csókolózás.
^
- Becsapnak, de nem veszed észre, azt hiszed, hogy kiváló emberismerõ vagy, pedig gyakran tévedsz. Õserdõ: nem igazodsz ki valami problémában. Õszi erdõ: emlékezés, nosztalgia.
^