Álomfejtés
Kattintson ide az adatok elküldéséhez!
Angyalka

ÁLMOSKÖNYV On-Line

Címszavak betűrendben

- Szokatlan dolgok történnek veled.
^
- Sok dolgot kell egyedül elintézned.
^
-Jólértesültség, beavatottság.
^
- Kettõs érzelem; settenkedés; a Kentaurnak és a Sellõnek a szegényesebb változata.
^
- Alaposság, aprólékosság.
^
- Ijedtség; jóléted, biztonságod veszélyeztetése. Trónra ülni: át akarod venni az irányítást, nem biztos, hogy a munkahelyen. Üres trón: rosszkívánság.
^
- Tapintatlan utalás, megjegyzés.
^
-Jól kötött szövetség; mûködõ csoport, amelynek aktív tagja vagy.
^
Szembehelyezkedés; értelmes ellenvetés.
^
- Tiltott szerelem.
^
- Olyan dolgokat tudtál meg, amelyekre nem voltál kíváncsi; jelentõségteljesen elõadott érdektelen történetek.
^
- Szelídség, egyszerûség. Kendermagos: szerencse.
^
- Sopánkodás; kis bajok fölött érzett nagy elkeseredés.
^
- Rossz hír: iskolai tábla: igazságtalanság. Táblára írni: felnõttálomban: kimondod, amit gondolsz; gyermekálomban: jó felkészültség. Táblán megjelenõ írás, szöveg: rosszhiszemûség.
^
- Szétszórtság, kapkodás.
^
- Rendszeretet; kissé merev nézetek. Tábortüzet körülülni: önzetlenség; okos jószívûség.
^
- Ha barátságos, kedves: önként vállalt egyedüllét; ha kietlen: magány; makacsság; kritikus természet.
^
- Õszinteség.
^
Simulékonyság. Nagyon jó alakoskodás, fürge észjárás; ha nem is a szó legszorosabb értelmében, de ügyesen adod el magad; látszólagos beilleszkedés, alkalmazkodás azzal a céllal, hogy az irányítás mindinkább a kezedbe kerüljön.
^
- Lásd: BÁL
^
- Zárkózottság, visszafogottság; kiéletlen vágyak.
^
- Nyíltság; felkínálkozás.
^
Lásd: KIÁLLÍTÁS.
^
- Lásd: JÁTÉK
^
Megrázkódtatás; gutaütés. Jegyzet az ötvenes évekbõl.
^
- Nem tudsz titkot tartani, talán nem is igazán akarsz. Aktatáska: felesleges idõtöltés, diplomatatáska: nagy feneket kerítesz egy kis dolognak. Nõi táska, lásd: RETIKÜL.
^
-Bedõlsz egy mosolyognivaló füllentésnek. Táskamagnó: megnyugtatod magad, hogy mulasztásod, hanyagságod nem árt senkinek.
^
- Férfiálomban: tudásvágy; ha mások szobájába nézel be vele: furcsa érdeklõdés. Nõi álomban: tapintatlanság, körmönfont kíváncsiskodás.
^
- Aggódás, balsejtelem.
^
- Szerelmi intrika.
^
Csalódás Krúdy. Ház- vagy lakásépítõk álmában: türelem, beletörõdés. Egyébként: nem válogatsz az eszközökben céljaid eléréséért. Tetõrõl leesõ tégla: elárulnak.
^
Diák-, gyermekálomban: jó elõmenetel. Felnõttálomban: túlzott ambíció, már-már stréberség.
^
- Ha fõzöd: gondoskodás. Tésztát gyúrni: családot alapítani Krúdy. Tészta, ha a kezedre ragad szereted elvenni a másét finoman mondva. Száraztészta: rosszhiszemûség.
^
- Az öröm száma Krúdy
^
Okvetlenül bûntudat, bár Te felmented magad; vizet prédikálsz és bort iszol. Mozgalmi vagy közfunkcióban álló személy álmában: balsejtelem; másoktól elvárt becsületesség; sikertelen kísérlet a kimagyarázkodásra.
^
- Felnöttálomban: megkövetelt, kizsarolt gondoskodás, amit másoktól elvársz. Gyermekálomban: szeretetigény.
^
- A TENGER szelídített változata; inkább a múltbeli félelmek emléke.
^
- Kisebb bûnbeesés.
^
- Gyermeki kedély, vidámság. Tótágast álló ember, emberek: jó meglátások; eredeti gondolkodásmód. Tótágast álló tárgyak: ráhibázol egy igazságra; észreveszel valamit, amit nem fontos elmondanod másoknak, úgy hasznosabb, ha csak Te tudod.
^
- Káros szenvedély, rossz szokás.
^
- Erõszakosság, féktelen harag. Tõrrel átszúrt szív: Inkább haljon meg, mint hogy a másé legyen - elképzelések, szerencsére csak gondolatban. Tõrrel ha feléd döfnek: annyira utálod a világod, hogy már magaddal sem teszel kivételt, ha beleszúrsz valamibe tõrrel és nem tudod azt onnan kihúzni: tehetetlen dühödbõl kénytelen vagy jobb belátásra jutni; le kell higgadnod.
^
-Szakértelem, jó kombinációs készség. Tõzsdén veszíteni, elszegényedni: kiéletlen kalandvágy. Tõzsdetáblát mozgatni látni: átmeneti állapot; mozdulatlan tõzsdetábla: szemrehányást kapsz. Tõzsdén járni: érdeklõdés, megismerési kedv.
^
- Pech. Dísztök: egy kellemetlennek vélt találkozás váratlanul jól sikerül. Lopótök: borgazdának rossz, egyébként barátkozás. Tökgyalu: nõnek: hirtelen harag, gyûlölködés; férfiaknak: zsémbes, fukar feleség.
^
- Hallótölcsér: kíváncsiság. Háztartási tölcsér: ellenõrzöd környezeted viselkedését, dolgait; szereted a közvetítõ szerepet. Gramofontölcsér: a szomszédasszonyod rosszkor nyitott be.
^
- Védelem; bölcs tanács.
^
- A hagyományok tisztelete.
^
- Befolyásoltság. Tömeg, ha magával sodor: fokról fokra feladott tervek, elhatározások; úgy gondolod, hogy ma már bölcsebb vagy, pedig akkor voltál bölcs, amikor az elhatározást tetted. Tömegben örömmel haladni: beletörõdtél egy helyzetbe, feladtad eredeti törekvéseidet, szándékaidat. Tömegbe elvegyülni, ott védelmet keresni, megbújni: összeütközésbe kerültél maradi környezeteddel.
^
- Ünnepi készülõdés, ami ellenszenves a számodra; tömjénfüst: félsz valakinek a haragjától. Tömjénillatot érezni: szendeség, álszemérmesség: szerep, amely egyedül Téged szórakoztat.
^
- Versengés; kivagyiság.
^
- Adósság.
^
-Gazdagodás, miközben magadból kisajtolsz minden erõt.
^
- tepertõ szalonna, háj - Önelégültség, céltalan felhalmozása a javaknak; hájat sütni: ha pénzszerzésrõl van szó nem kíméled sem magad, sem mást. Töpörtyûs pogácsa: jókedvvel végzett munka, szerénység.
^
valamit - Nem jó szívvel vett ajándék; családi civakodás. Ha álmodban valamely neked igen kedves tárgyad, holmid törne el: gondold meg, hogy kitõl kaptad, és hogy a régiek-e még az érzelmeid? Gallyat, rõzsét tördelni: szószaporítás; ismerõs, akivel mindig ugyanazt beszélitek meg; túl részletesen elõadott sztori.
^
- Rossz hír, bonyodalom; zsarnok fõnök. Cirkuszi, mutatványos törpe: visszaüt rád egy cselesnek szánt húzásod; a saját fegyveredet használják ellened. Kertitörpe: gyilkos düh; kibírhatatlan felfuvalkodott felettes.
^
-Tévedés, csalódás; rendíthetetlennek hittél valakit, aki elárult.
^
Kutyáé-Olyan származás, amit Te egy kicsit hibásnak tartasz. Tárgyi törzskönyv, törzsszám: kimerültség; bizonygatása egy dolognak, amire senki nem kíváncsi. Ha visszaemlékszel az álmodott számra, játsszd meg a lottón.
^
- Általában: kibékülés, jó vásár; történelmi megközelítésben: fényes diadal utáni gyászos vereség; a közelmúlt történelmét átélt idõsebbek álmában: nyugodj meg; egyrészt ma már nem hord mindegyikük bõrkorbácsot, másrészt meg úgyis hiába idegeskedsz.
^
- Piszkálódó megjegyzés, kis sértés. Töviskoszorú: ha Te viseled: bûn, ha máson látod, sajnálat, részvét.
^
- Túlvilágon járni: örömmel: jelzi sorsod kedvezõ fordulatát; rémülettel: rosszban mesterkedsz. Túlvilágról visszatérni: gyógyulás, fejlõdés.
^
- Undorodós, finnyás természet. Túrót enni: egészség.
^
- Túszulesni: nõk álmában: erõszakot provokálsz, férfiak álmában: behálóznak. Túszt ejteni: parancsolgatás, kisszerû hatalomvágy.
^
- Ha megszúr: piszkálódás; ha dolgozol vele varrótû munkába fojtott érzelem, indulat. Injekciós tú: szexuális agresszivitás. Gombostû: nem tudsz megbocsátani; egy régebbi sérelmed emléke visszatér. Tûsarok: nõk álmában: felülkerekedési szándék, szerelmi harc; férfiak álmában: kiszolgáltatottság. Tû - Krúdy szerint - megszakadt barátság.
^
- Általában szerelem, szenvedély, temperamentum. Tüzet gyújtani, éleszteni: szerelmi kihívás; tábortûz: másokért szívesen végzett munka, jó beilleszkedõ képesség; tüzet gyújtani kályhában, kandallóban: szeretet, a családért való tevékenykedés; tûzbe esni: rajongó szerelem; házat, szobát meggyújtani: árült veszélyes szerelem; hasznos tárgyat tûzbe dobni: túlzott áldozatvállalás; éghetetlen anyagot például üveget tûzbe dobni: viszonzatlan szerelem; szenvedélyes, erõs elhatározás. Éghetetlen anyagot sikeresen meggyújtani: varázserõt tulajdonítasz magadnak. Másra, másokra rágyújtani házat, szobát: fanatikus, szélsõséges elképzelések. Szimbólumot, képet meggyújtani: a magad indulatait feltételezed másokról; a tiedéhez hasonló szenvedélyt hiszel ott is, ahol ez nincs. Tüzet adni, kapni: szerelmi kaland: tüzet oltani: gyötrõ féltékenység, szerelmi irigység.
^
-A saját hevességed téged is megijeszt; nõk álmában: nem mered átengedni magad az érzelmeidnek, szégyelled azokat; férfiak álmában: kegyetlen szerelem, szorongás.
^
Munkahelyi barátkozás; nem szívesen mész haza, családi események, problémák munkahelyi meg-, pontosabban kibeszélése.
^
-Egyesek szerint a könnyelmûség jelképe; mások - Walt Disney hívei - szerint a lelkiismereté. Tücsökciripelés: érzelmesség.
^
- Dohányosok álmában: jogos aggodalom; egyébként: tudálékoskodás.
^
-A hiúság jelképe. Saját tükörképedet látni: önimádat; tükörképed, ha idegenszerû, ijesztõ lenne: idegennek érzett gondolatok, cselekedetek; befolyásoltnak tartod magad. Mást, ismeretlent látni tükörben, amelybe Te nézel bele: meghasonlottság. Tükör, amelyben háttal látod magad: elégedetlenség; kívül-belül többet vársz magadtól. Tükörképével együtt látott ember: vegyes érzelmek; tükörképével együtt látott táj: van mire emlékezned.
^
-Fiatalok álmában: éterien szép szerelem; tündérkirály-tündérkirálynõ: szerelmi házasság; családalapítási tervek. Gyermekálomban: a szülõkkel szembeni kíváncsiskodás.
^
- Lásd: FELVONULÁS
^
- Sértés.
^
- Energikus tevékenykedés; munkakedv.
^
- A család jelképe.
^
- Világnézeti válság; keserû csalódás.
^
- Gyermekálomban: helyénvaló érzelmek. Felnõttálomban: tiltott szerelem.
^
-Lásd: GYÓGYSZER
^
- Meglepõ dolog jut az eszedbe.
^
- Óvatosság, rossz sejtelmek. Elveszett betétkönyv: valakivel bántóan viselkedtél; jogtalan elõnyhöz jutottá I.
^
- Azoknak az embereknek az álma, akik a külsõ dolgaik látványos rendbentartásával próbálják - önmaguk elõtt is elfedni belsõ rendetlenségüket. Mégis biztató álom, mert a rendteremtés szükségességét az álmodó már felismerte; tegye is meg. Különösen piszkos helyiséget, tárgyat takarítani, viszolyogni a mocsoktól: szûkmarkúság, kisstílûség. Takarítás közben összepiszkolódni: visszatérõ kínos gondolatok, emlékek, elhárított felelõsség.
^
- Letagadni, titkolni való.
^
Unalom; talpfákon, sínek között menni ugrálni: önálló, friss gondolatok, amelyek nem egyeznek meg környezeted tanításaival. Talpfára lefeküdni: általad szerzett és tisztelt személy tévedése.
^
- Tévedés, két vagy több össze nem tartozó dolog között mesterségesen összefüggést keresel. Telitalálat totón, lottón: vágyálom.
^
- Pénzt: szerencsevárás; szerelmesnek nem sok jót jelent. Kincset, ékszert találni: felismerés; régen elvesztett, hiányzó holmidat megtalálni: jóirányú változás, meglepetés. Visszataszító dolgot találni: pech, bosszankodás.
^
- Diákálomban: vizsgaidõszak, Holnaptól kezdetû elhatározások; felnõttálomban: becsvágy, kitartás,-esetleg egy rossz ötlet, elképzelés mellett.
^
- Otrombaság; pattogó anyós-meny viadal. Férfiak álmában: veszekedést provokálsz, miközben úgy tudod magadról, hogy békíteni igyekszel; kicsit jól esik, hogy miattad-érted harcoltak; irigykedés a nõkre mert bizony van ilyen is!
^
- Lásd: BENZINKÚT
^
-Szükség, kiszolgáltatottság; basáskodó fõnök. Tanácsháza elöljáróság: gond a gazdaságban.
^
- Nagyon is jól tudod, hogy mit kell tenned és úgy is azt fogod tenni; keresd azt a személyt, aki megerõsíti elképzeléseidet. Olyan tanácsot kapni, amire nem emlékszel vissza vagy érthetetlen: nyakasság. Tanácsot adni: dicséretesen elhallgatott magánvélemény; helyesen ismerted fel, hogy bizonyos dolgokba nem szabad beleszólnod.
^
- Ha tanárral álmodsz: jelképesen egy vizsga elõtt állsz és kétségeid vannak, mindent helyesen teszel-e. Tanárt látni és beszélni vele: egy megoldatlan probléma áttanulmányozásából örömöd és hasznod származhat. Ha te vagy tanár: mindent jobban szeretnél tudni másoknál. - Gyermek álmában: a tanárodhoz fûzõdõ érzelmeidet tükrözi, félelmet, rajongást, esetleg nagyon félsz egy közelgõ vizsgától.
^
Munkahelyi konfliktus, hivatalos kellemetlenség; szövevényes helyzet.
^
- Valami semmi kis ügyet titokká fújsz fel; ragtapasz, ha rajtad van: szégyelled, hogy egy dolog megbántott; tréfáltak veled és a szívedre vetted, elhagyott a humorérzéked.
^
- Szemfülesség. Ha téged tapogatnak és ez ellenedre van: úgy hiszed, hogy valaki a vesédbe Iát; ha jólesik: kitárulkozási, gyónási vágy.
^
- Önmagaddal folytatott küzdelem. Szõlõt taposni: vigasság.
^
- Tiltott gyönyör Krúdy. Kielégítetlen szereplési vágy; eredeti ötletek, gondolatok, amelyeket nem tudsz megosztani. Úgy tapsolni, hogy megfájdul a tenyered: veszteség, olyanra költöttél, ami nem érte meg az árát.
^
- Csalás, félrelépés. Felhasasodó, szakadozó tapéta: viharos múlt. Tapéta, amit nem bírsz felragasztani a falra, visszagördül, leesik: beleszólnak a dolgaidba, magánügyeidbe; terhedre lévõ kíváncsiskodók.
^
- Férfiálomban: szerelmi versengés; nõi álomban: parancsolgatás.
^
- Okosan véghezvitt terv, jól megoldott feladat.
^
- Sok kis kiadás, háztartási gond.
^
-Jó természet; rátermettség; ügyeid-bajaid szellemes megoldása; szép színes tarisznya: szellemi tartalékok; nehéz, vállad lehúzó tarisznya: mások viszálykodása, baja, amivel hozzád rohannak és nem hiába.
^
- Eljátszott bizalom.
^
1 2 Tovább