Álomfejtés
Kattintson ide az adatok elküldéséhez!
Angyalka

ÁLMOSKÖNYV On-Line

Címszavak betűrendben

Általában: életfelfogásod változása. Plüss: támogató jóbarát, akire számíthatsz.
Orrszarvú hátán lovagolni: felszabadultál egy teher alól, izgalmas élmények várnak. Orrszarvú ha támad: úgy érzed többen ellened fordultak.
^
- A legkisebb kényelmetlenség elõl is kitérsz; inkább megbetegszel csakhogy ne kelljen részt venned például egy családi összejövetelen, amelyen haragosoddal, vagy számodra ellenszenves személlyel találkozhatsz.
^
- Szeretsz panaszkodni.
^
-ruhanemût: nem jut elég idõd saját magad karbantartására; például nem jutsz el fodrászhoz, nõknél: kozmetikushoz; férfiaknál: mozgáshoz,sporthoz; üdítõ kikapcsolódás.
^
- Megnyugvás, kellemes idõtöltés.
^
- Nõi álomban: szexuális fantáziálás; a rámenõs magatartás elõnyben részesítése; férfiálomban: elavult nézetek; a nõk lenézése, esetleg erõszakosságra való hajlam, az erõszak kedvelése. Ha olyan állat öklel fel, ami erre a valóságban képtelen lenne pl. óriássá nõtt egér, nyúl: nõk álmában: pipogyának tartott partner, akit mindenek ellenére szeretsz; férfiálomban: vészes és alaptalan önbizalomhiány; szorongás egy olyan gondolat, gondolatkör miatt, amit játékosan, kedélyesen kellene felfognod.
^
- Ha saját ökölbe szorított kezed látod-érzed: agresszivitás, amelyet elhagyatott gondolataid miatt érzel; nincs lehetõséged az ellentmondásra: úgy érzed: engedelmeskedned kell. Más öklét látni: gorombán bántak veled.
^
- Nincs módod érdekeid érvényesítésére.
^
- Kihasználnak -legalábbis így érzed.
^
- Jó kedély; jó tûrõképesség; ügyesen kárpótolod magad.
^
Ha barátinak már éppen nem mondható, de még nem is egyértelmû szeretkezés: ha mást látsz így: kínzó és kielégítetlen kíváncsiság; bármennyit tudsz másokról, bármennyire is szeretnek, mindig háttérbe szorítottnak érzed magad. Ha Te ölelkezel: nem engedsz utat valamely érzésednek; félrevezeted magad. Ha valaki olyannal ölelkezel, akire különben nem is gondolsz: vedd azt, aki az álombéli környezetében van, esetleg ugyanúgy hívják. Azonos nemûvel ölelkezni: nem kapod meg azt az elismerést, amelyre méltán igényt tarthatsz.
^
barátot - Elhibázott lépés egy kapcsolatban.
^
- Lásd: ölelni vagy ölelkezés !
^
- Álságosság. Lásd még: RUHA
^
- Cinkosság, amelyben pillanatnyi örömödet leled, késõbb azonban ellened fordulhat cinkostársad; légy óvatos.
^
- Öröm; kedvtelés, amelyre szükséged van. Elveszett öngyújtó, zugból elõkerülõ öngyújtó: dohányos álmában: igyekszel mérsékelni a nikotinfogyasztásodat, helyesen teszed; egyébként: nincs okod aggodalomra képzeleteid miatt.
^
- Kezdetben jónak látszó ötlet, amelyrõl késõbb kiderül, hogy nem is annyira eredeti.
^
- Meghasonlottság, békétlenség a saját indulataid, érzelmeiddel szemben; értelmed és érzelmed külön úton jár. Férfiálomban: olyankor gyakori, amikor olyan nõbe szerelmesedsz bele, akit az erkölcsi érzéked elvetne. Nõi álomban: az anyai befolyás érvényesülése, felülkerekedése az indulatok, érzelmek felett.
^
könnyedség a szerelemben; földet, haszonnövényt: elkótyavetyélt pénz. Bútort, szobát, öntözni nem való dolgot öntözni: érdekes szexkívánságok.
^
- Anyagi siker; jó üzleti szellem. Ördöggel, ha birokra kelsz: szenvedély: rosszallod a saját viselkedésed. Ördög, ha belédkapaszkodik: túlzás, autósnak: gyorshajtás. Ördög, ha barátságos, megnyerõ: kerülõutakon jársz; jó ötletek, amelyeket nem tisztességes úton valósítasz meg. Ördög nyakában ülni, ördögöt meglovagolni: szerelmi ügyeskedés, cselszövögetés. Játékördög: jó humor, kedves heccelõdés. Nõnek ördöggel szerelmeskedni: nem avatod be partnered a testi kíváncsiságaidba, ezért talán aztán nincs is sok örömöd a szexben.
^
- Ha ismerõs, barátságos: egy közhely, közmondás, amelynek az alapján elrendezel valamit. Ellenséges, idegen, idegennek ható öreg: lázadás, egészséges szembehelyezkedés a tanult, belédsulykolt szabályokkal szemben; eredeti új gondolatok. Öreg akár nõ vag férfi, ha rádtámad, rémületet ébreszt: benned lévõ gátak, amelyeket le kellenne döntened.
^
- Rosszul döntöttél egy kapcsolatodban.
^
- Ha messzirõl, vagy hídról látod: lekicsinyelsz egy kellemetlenséget; kikerülsz egy beszélgetést, amely tisztázhatna számodra is fontos dolgokat; örvény, ha csónakkal belekerülsz: bonyodalmas szerelmi kapcsolat; örvény, ami elnyel: zûrös magánélet, esetleg hazudozás; kellemetlenség, kínos helyzet, amelybe saját hibádból kerültél. Örvény, ha a közelébe úszol, vonzónak érzed: szerelem, amely nem tud kibontakozni.
^
- Nem tudsz viszonozni egy érzést; egy közeli hozzátartozódat nem kedveled annyira, amennyire szerinted illene; terhedre van valakinek a ragaszkodása.
^
- Ki nem mondott gondolatok; fegyelmezett viselkedés.
^
- Váratlan, meglepõ hír, felismerés.
^
- Általában: kettõs érzelem. Öszvéren ülni: nem vagy jó viszonyban saját magaddal. Öszvért simogatni: rugalmas gondolkodás; jó megérzések; mások megértése; képes vagy átérezni mások bújátbaját.
^
- Szabály; ha túl szoros, kényelmetlen: megalkuvás; ha bõ, lecsúszik: lelemény, kijátszol egy rendszabályt.
^
-Általában: akadály. Várõr: beleavatkoznak a magánügyeidbe; határõr: elveszik a kedved; nem tudsz véghezvinni valamit. Díszõrség: felfújt probléma; titok, amirõl nem bánnád ha kitudódna, alig várod, hogy lebukj, hogy hencegj egy hódításoddal, szerelmi sikereiddel. Õrt állni: kényszerhelyzet.
^
- Állatokat, nyájat: furcsa gondolatok, amelyeket nem osztasz meg senkivel; szellemes, de szokatlan ötletek.
^
-Jobban el tudod végezni munkád, ha abba fõnököd nem szól bele; olyannak vagy alárendelve, aki nálad alacsonyabban képzett.
^
- Kiigazodási képtelenség; vonzalom a sejtelmes dolgok iránt; hajlasz rá, hogy egészen egyszerû eseményeket titokzatosnak, misztikusnak tarts.
^
- Az emlékeidnek élsz. Õszi avar, õszi levelek: kellemetlen idõsebb hozzátartozó, rokon, aki bosszúságot okoz.
^
-Fiatal szeretõ.
^
Sok teher nyomja a vállad.
^
- Titkos kilengés; félrelépés.
^
- Elvállalsz valamit, ami meghaladja erõidet. Régi, töredezett oklevél: nem kapsz elég tiszteletet, megbecsülést. Oklevelet, okmányt ha elveszítesz: nem egészen tisztességes eszközökkel törsz célra.
^
- Akadályozottság; jónak ígérkezõ program, amelyen nem tudsz részt venni.
^
- Kordában tartott szenvedély; titkos vágyak, amelyeknek néha engedsz. Motorolaj: munkába menekülés. Napolaj: sikamlós gondolatok.
^
Minél színesebb, annál nagyobb ragaszkodás. Festmény, ha repedezett: megpróbálsz leplezkedni, de ez tartósan nem sikerül. Csendélet: visszahúzódás, visszavonultság. Lásd még: FESTMÉNY.
^
- Alakoskodás: pózok, amelyek nem rögzõdtek még annyira meg, hogy ne lennének feladhatók.
^
- Jókedv, optimizmus.
^
- „Általában veszekedés, harag„ Krúdy. Veszélyérzés; kínos gyermekkori emlékek, rideg környezet. Nõi álomban: uralkodnivágyás, ádázság, gonoszkodás, ha nem gonoszság; minden veled megesett bajért, kellemetlenségért a környezeted teszed felelõssé: kínzó gondolatok. Férfiálomban: fenyegetettség.
^
- Teljesült kívánságok, valóra vált remények. Oltár, ha furcsa, ijesztõ érzést kelt: elhanyagoltál valakit, akinek hálával tartozol; nem nyújtottál segítséget egy rászorulónak. Oltár, amelynek közelébe akarsz menni, de ebben valami megakadályoz: terveid a saját meggondolatlanságod miatt meghiúsulnak.
^
- Sikerül magadban megoldanod valamit; megenyhülsz, megbocsátasz. Olvadó jégcsap: olyannal kokketálsz, aki nem reagál erre; olvadó hó: bölcsebb belátásra jutsz.
^
- Lásd: ÍRÁS, BETÛ.
^
- Gyerekálomban: különös tehetség, igyekezet. Felnõtt álomban: bizonytalanság.
^
- Hittel, szenvedéllyel indított ostrom valaki megnyerésére.
^
- Változás; meglepõ fordulat; valakiben nagyon kellemesen csalódsz, olyannyira, hogy szinte nem is örülsz, hiszen elõtte sok rosszat gondoltál az illetõról és hangot is adtál ellenérzéseidnek. Orkánkabát: kis szabályszegés.
^
- Nõi álomban: ha az elefántot nem látod, csak az ormányát: alárendelt szerep a partnerkapcsolatban; különben lásd: ELEFÁNT. Férfi álomban az ormány: rosszkedvûség.
^
- Ha szelíd, barátságos: egészséges önbizalom, jó kezdeményezések; ha vad, ijedtséget okoz: önbizalmadat magadra erõlteted, kifelé túlzottan is határozottnak láttatod magad, belül kétségek gyötörnek. Idomított oroszlán: dühkitöréseid nálad gyengébbek ellen irányulnak- próbálj egyszer a fõnököddel olyan kritikusan fellépni, mint az hozzátartozóiddal. Idomított oroszlán, ha égõ karikán ugrik át: jól kezelt, párhuzamos szerelmi kapcsolat.
^
- Balsejtelem; kis vészmadárkodási hajlam. Orrát piszkáló ember; orrod piszkálni: letagadsz valamit. Vérzõ orr: nõi álomban: eltagadod a rosszérzésedet; olyan helyzetben vagy, aminek örülnöd kellene, úgy is teszel, de titokban keseregsz; férfiálomban: csapdát sejtesz, joggal.
^
- Nyughatatlan természet.
^
- Beteg ember álmában önmagáért beszél: a gyógyulás reménysége, lehetõsége. Egészséges ember álmában: hódítási szándék; fennhéjázás. Orvosnál levetkezni: kielégítetlenség, testi és lelki értelemben egyaránt. Orvos, ha bántana: szerénytelenség; magad túlértékelése.
^
- Lásd: GYÓGYSZER
^
- A változatosság iránti túlzott igény; a békességedet összetéveszted az unalommal; vagy basáskodsz, vagy meghunyászkodsz, akár ugyanabban a kapcsolatodban is, de külön-külön is úgy választod meg a barátaidat, hogy egyikkel alázatos, másikkal fölényes vagy; egyaránt szeretsz összeveszni és kibékülni.
^
- „Bûnbánat, vallomás„ Krúdy. Megszegett fogadalom
^
- Nagyravágyás. Oszlopfõ: nagyon közel jársz egy jó megoldáshoz. Kidõlõ oszlop: nõi álomban: rossz kapcsolatok; az egyedülléttõl való félelem; férfiálomban: szorongás; pozícióharc.
^
- Számodra értékes dolgokat, amelyeket ébren oda nem adnál: kényelmességbõl nem segítettél egy bajbajutotton.
^
Lásd: ÉRDEMJEGY
^
Cinikusan, de ügyesen célt érsz; ügyesség, sokszor ügyeskedés.
^
- Kimerültség, fizikai igénybevétel. Ólmot önteni: szerencsés tulajdonságok birtokában vagy; képes vagy a legnehezebb körülmények között is a derûre, a vidámságra; jókedved, humorod átsegít a bajokon.
^
- Sokat teszel, hogy valakinek a közelébe kerülj, aki majd csalódást okoz.
^
-Általában elmulasztott lehetõségek. Óra, amelynek mutatói gyorsan forognak: türelmetlenség, hajszolod az eseményeket; óra, amelynek számlapján a valóságban nem létezõ idõpontok vannak; nem tizenkét részre, hanem többre van osztva: ábrándok, amelyek nem teljesülhetnek. Falióra, amely szokatlanul nagy, esetleg az egész falat eltakarja: úgy érzed, hogy elrontottad az életed; falióra, ha ingája erõsen kileng: álhatatlanság, hamar lelohadó lelkesedés; órainga: idõhiánnyal magyarázod mulasztásaid. Toronyóra: kapkodás; szerelmi kalandozások; egyik dolgodat abbahagyod egy másik miatt, de azt sem fejezed be. Óra, amelynek nem látod a mutatóit, nem veheted ki, mennyi idõt mutat: az idõ múlásától való félelem. Ébresztõóra: személyed, nyugalmad ellen irányuló merénylet. Stopperóra, nem sportolók álmában: kicsinyesség; nõi álomban: felülkerekedési vágy; férfiálomban: szorongatott helyzet; teljesítési kényszer. Karóra: meghiúsult, elmaradt randevú. Zsebóra: férfiálomban: titkos légyott, kölcsönkért lakás: nõi álomban: idegenkedés a nõi szerepektõl, utálattal végzett háztartási munka. Digitális óra: férfiálomban: ártalmatlan technokrácia; a gépekbe vetett hit; nõi álomban: felesleges gyógyszerszedés, képzelt betegségek. Óramutató: kisebb szexuális problémák. Leesõ óramutatók: valamivel nagyobbnak érzett, az elõzõhöz hasonló gondok. Több óra: a szerelmi élmények hajkurászása. Ha nem annyira az órát, mint inkább a látott idõpontot, amelyet mutat, tartod álmodra jellemzõnek: mulasztás, amelyet veled szemben követtek el; régi sérelem, amin nehezen teszed túl magad. Zenélõ óra: szép emlékek. Aranyóra: visszaélnek a türelmeddel; rabolják a drága idõd. Óraszíj, óralánc: idõhöz kötöttség, olyan munkahely, ahol akkor is ott kell lenned, ha semmi dolgod.
^
- Felnõtt álomban: levertség, kishitûség. Gyermekálomban: a környezet értelmetlen tiltásai, oktalan szigorúsága.
^
- Nem tudod visszafordítani az idõ kerekét.
^
- Meggondolatlan vásárlás, meggondolatlan eladás.
^