Álomfejtés
Kattintson ide az adatok elküldéséhez!
Angyalka

ÁLMOSKÖNYV On-Line

Címszavak betűrendben

- Lásd: BALESET.
^
- Pletyka; munkahelyi versengés; klikkrendszer.
^
Azt szokták mondani, hogy "Éhes disznó makkal álmodik". Valaki olyannal szeretkezni, akivel egyébként is tennéd, vagy csak gondolatban szoktad: egyszerû szexuális vágyakozás.
Ha valaki olyannal szeretkezel, ami megdöbbent, esetleg irtóztat, vagy undorító: keresd: azt a személyt, aki álombeli szeretkezõpartnered ismeretségi, baráti körében található, és akire ébren nem mersz gondolni; Ellentétes érzelmek dúlnak benned a személy iránt: egyszerre gyûlölöd és mégis vonzódsz hozzá. Szeretkezni igen tiltott személlyel: bátorság; egyenes jellem; jó feladatmegoldó, elemzõ képesség.
^
Hatékonyság; kreativitás. Ismeretlen rendeltetésû szerkezet: jó alkalmazkodó képesség, de rossz kedvvel végzett munka, kihasználatlan tehetség.
^
- Intelligencia, ügyesség.
^
Fogadkozás; ígérgetés; be nem tartott elhatározás.
^
Férfinak: megszerelmesedés, vágy; nõnek: magadnak való gondolatok, ötletek, rosszmájúskodás.
^
- Rámenõsség, vitában üzletben . . . Szigonypuska: elherdált pénz, kihagyott lehetõség, illetve az ezek miatti dühöngés.
^
Félelem, kishitûség. Sziklára mászni: meg akarsz nyerni, magad felé akarsz fordítani valakit, aki nem mutat érdeklõdést a személyed iránt; sziklacsúcsra felérni: ellenséged feletti diadalérzet. Feléd magasodó szikla: önbizalomhiány.
^
- türelmetlenség; indulatos igazságkeresés.
^
-Férfiak álmában: kemény partner; nõk álmában: komisz viselkedés; úgynevezett öv alatti szöveg. Szilvamag: kedved ellen való helyzet.
^
-Évvégefelé: napi aktualitás, nyáron: nyomasztó gond, fájdalom.
^
- Gorombáskodás, személyeskedés.
^
kávé-Nosztalgia, váratlanul felbukkanó régi ismerõs, akinek megörülsz.
^
-Idõsebb nõk álmában: hajdani sikerek, hódítások emléke. Egyébként: gyerekesség.
^
- Mulasztás; megfeledkeztél valamirõl.
^
- Meghitt partnerkapcsolat.
^
- Felzárkózás; pótolt hiány.
^
- Váratlan öröm; fellelkesülés.
^
- Elõrejutás.
^
- Mûvészi képességek; érzékenység; gazdag fantázia. Szivárvány, ha a lakásodban, szobádban látod: boldog családi élet.
^
Ismerõs, barátságos szoba: jó barátság, kedves természet. Idegen, rossz érzést ébresztõ szoba: érzelmi zûrzavar, nem igazodsz ki magadon se, másokon se. Régi bútorokkal telezsúfolt szoba: gyermekkori rossz emlékeid felidézõdése; szobákban járkálni: tisztázni iparkodsz egy helyzetet; szobákon, amelyekben mindig mást, másokat látsz, keresztülmenni: mozgalmas múlt; gondod-bajod könnyed félretevése. Szobába bezártnak lenni: régi sérelmek, amelyeken nem tudod, nem is igazán akarod magad túltenni.
^
- Közönséges gondolatok. Régi feljegyzés.
^
- Rosszindulat, áskálódás. Ha valamely ismerõsöd szobrát látnád: igen ellenséges érzelmeid vannak vele szemben. Ha magad éreznéd szoborrá válni: elkeseredettség, letörtség; esetleg attól tartasz, hogy a másnak ásott verembe magad esel bele; másokról is azt feltételezed, amit magad érzel; ha sok fejtörés árán is, de hamarosan találsz egy jobb megoldást annál, mint amire most gondolsz. Házastársad, partnerod, ha szoborként látod: nagy baj van; jobb ha békésen próbálod elintézni a dolgot. Szobrot készíteni, mintázni: okkal érzett lelkifurdalás.
^
-Testi szerelem. Szoknyás férfi: kibeszélt, kigúnyolt partner; barátnõ, akinek a hatása alá kerültél, aki mindent megért. Férfiak álmában: szokatlan szenvedély. Lecsúszó szoknya: lebukás, leleplezõdés.
^
- Meghunyászkodás. Ha szolgává leszel és ebben örömöd telik: szigorúság, hárklisság. Ha szolgának parancsolgatsz: férfiak álmában: papucshõsség, alárendelt helyzet; nõk álmában: fegyelmezetlenség, feledékenység. Rádtámadó szolga: ott veszted el a fejed, ahol a legkevésbé kellene. Szolgáló kutya, állat: tiszteletlenül bántak veled.
^
- Hangsúlyozni szükséges, hogy álomban és nem félálomban, vagy szomjúságérzésre ébredve. Tehetetlenség érzés, kiszolgáltatottság: elhanyagoltnak érzed magad. Ha visszatérõ álom: régen elszenvedett igazságtalanság, aminek az emléke kísért. Különben szomjúságot érezni: sós vacsora után, esetleg másnaposság.
^
- Ribillió, lárma egy apróság miatt. Szomszédaszszony: Minden könyvben pletykaság Krúdy. Férfiak álmában: a szomszéd kertje mindig zöldebb - de csak ha messzirõl nézed.M.Sz.
^
Egységre akarsz jutni önmagaddal; vonzódás a paradoxonokhoz, illetve azok feloldásához.
^
- Kiadás; pénzedért nem kapsz megfelelõ ellenértéket; fölényeskedtek veled, lekezeltek, megvárattak.
^
- Kapzsiság, anyagiasság.
^
- Mohóság, szeretetigény, amivel nem ritkán terhére lehetsz másoknak. Kitátott, fenyegetõ száj: igazságtalanul kapott letolás. Saját szájad, ha idegennek, sebesnek érzed: meggondolatlanul kifecsegett titok, rágalom. Száj, ami nincs a helyén: elszólod magad; zavarba jössz. Fogatlan száj: alaptalan lelkesedés.
^
-Bók, frázis; komolytalan kaland.
^
- Ha megszúr: felnagyítasz egy sérelmedet; ha a körmöd alá megy: gonoszkodó megjegyzések; bosszúvágy. Szálkát hasogatni, aprófából lehulló szálka: jó megfigyeléseid csak a részletekre terjednek ki; gondolataid nem állnak össze.
^
- Lásd: REPÜLNI.
^
Nyughatatlan, kísérletezõ természet; tapasztalatszerzés utáni vágy; tájékozottság.
^
- Segítséget kapsz; jóirányú változás.
^
- Elõször is meg kell játszani a lottón, vagy ha olyan, a totón. Lóversenyzõnek: Isten ments! Ugyanúgy vesztés lesz a vége, mint az eddigieknek. Érdemes még elgondolkodnod azon, nem vagy-e túl fegyelmezett, visszafogott, esetleg prûd? Számokkal bajlódni, számszaki munkát végezni: érzelmi zûrzavar; családi probléma; veszekedõ ismerõsök, akik a maguk pártjára akarnak állítani.
^
Felróják hibáidat.
^
- Ügyeskedés, lelemény. Mások átejtésével kapcsolatos gondolatok. Számítógép, ha önmagától mûködésbe jön: távoltartasz magadtól egy kényelmetlen gondolatot; számítógép, amely nyilvánvalóan téves adatot jelez: tiszteletet adsz egy arra nem méltó személynek.
^
- Törtetés, karrierizmus.
^
- Egy megrázó eseményt nem fogadsz olyan megrendüléssel, amint ahogy azt illenék.
^
- Töprengés; megoldáskeresés; következetes érvelés.
^
- Társtalanság.
^
ha nõ - Felmentetted magad egy kötelezettség alól. Szárnysuhogást, szárnycsapkodás hangját hallani: olyan gondolatok, amelyeket elutasítasz, bár neked jutottak az eszedbe. Lásd még: REPÜLNI.
^
-Ruhanemût: megpróbálsz tõled telhetõleg õszinte lenni; egyebet: veszteség. Hajat szárítani: önmagad elõtt is titkolni igyekezett érzések, elfojtott vágyak.
^
- Nõk álmában: ha különös rémületet kelt: a testiségtõl való idegenkedés, finnyásság. Férfiak álmában: olyasmit hallottál, ami elképeszt, amit nem tudsz elhinni.
^
- Egymásnak ellentmondó gondolatok, érzések; nem tudsz kiigazodni magadban, viszonyaidban.
^
- Minél díszesebb, nagyobb, annál jobb élethelyzet, biztonságérzet. Asztal köré rakott székek: több figyelmet vársz. Széksorok: nagyszabású, nagyszabásúnak hitt gondolatok; közérdekûnek tartott mondanivaló. Ha olyan széket látsz, vagy olyanon ülsz, ami túl alacsony, kicsi a hozzá legközelebb álló bútorhoz; mások magasabban ülnek nálad: félszegség, indokolatlanul háttérbe szorítottnak érzed magad; féltékenység, rivalizálás, amit egészséges versengés helyett morgással, acsarkodással csillapítasz magadban.
^
- Múló érzelem; még fel-feltámadó, de már lecsendesülõ szerelem, csillapodó szenvedély. Szél, ha magával sodor, megbillent, fölborít, bizonytalanság, félelem. Faleveleket sodró szél: szinte az akaratod ellenére elmúló szomorúság, olyan bánat, amihez ragaszkodni akarsz; édes-keser emlék. Szél, ami nehéz tárgyakat mozdít meg: rajtad kívüli, tõled független események, amelyek nagy felindulást okoznak. Ha autódat, amelyet vezetsz, elmozdítja a szél, vagy vihar: magánügyeidbe avatkoznak; függetlenségedet veszélyeztetik. Forgószél: hirtelen változás. Forró szél fõn: elsöprõ szerelem.
^
- Derûre ború. És szerencsére fordítva is.
^
- Rossz gazdasági érzék; kóbor természet.
^
- Lásd: SZÉL.
^
- Dolgos természet, serényen végzett munka.
^
Felüdülés, szénaillat: hasznosan eltöltött idõ; jól teljesített feladat. Szénakazal: szénaboglya: kedves, romantikus elképzelések.
^
Könnyelmûség, könnyûkezûség; örökös pénzzavar.
^
- Baráti körben támadt civódás, gondot csinálsz egy olyan dologból, amin túl kellene tenni magad.
^
Pózolás; igyekszel elõtérbe helyezni magad; felhívni magadra a figyelmet és ez sikerül is; események eltúlzott, kiszínezett elõadása; mindent érdekesnek, különösnek tartasz, ami veled esik meg; szeretsz elmélyedni mások bajában; jó képesség tehetség, amit gyakran rosszul használsz. Színházi súgó: rossz tanács; ügyeskedés. Színházban eltévedni, sötét színház: belezavarodtál a saját alakításaidba; annyiféleképpen akarsz viselkedni, ahány ízlést ismersz; füllentéseid kiderülnek.
^
- Nem véletlenül szólod el magad, naivságot tettetsz, közben valakit befeketítesz.
^
- Egészséges ember álmában: okoskodás. Szívalak: gyengédség; fába vésett szív: érzelmeid múlandósága. Szív alakú ékszer, aranyszív: haszonlesés. Szívet enni: jegyzi, hogy szerelmesünk a miénk. Krúdy Szívdobogást hallani: elmaradt látogatás, amit nagyon vártál. Mézeskalácsszív: megjátszott kedvesség.
^
- Változás. Szódavizes üveg, autoszifon: játékos, könnyed, kissé felelõtlen természet.
^
Szónokolni: nem viseled el ha nem neked van igazad. Szónokot hallgatni: becsapnak.
^
- Megfontoltság, rendezettnek hitt gondolatok. Szõlõszem: egy eseménysorból önkényesen kiragadott részlet, melybõl aztán téves következtetést vonsz le. Más elképzelés szerint: a szõlõ mindig savanyú; lebecsülsz valamit, mert nem érheted el.
^
- Jó szervezõképesség; szívesen mutatod be ismerõseidet egymásnak; ügyesen közvetítesz.
^
-Takargatnivaló. Repülõszõnyeg felnõttálomban: szellemes kifogás; színes meséidet nem okvetlenül hiszik el; gyermekálomban: gazdag fantázia, jópofa gondolatok, amelyek megosztására nincs lehetõség; magárahagyottság.
^
- Ha belepi a tested: kikívánkozó indulatok. Férfiak álmában: hiúságodon esett csorba. Lásd még: szakáll, bajusz.
^
- Betartottak neked. Szögmérõ, mértani szög: ambíció, igyekvés, Diákálomban: lógás.
^
- Vidámság, mulatság; költekezés; nem gondolsz a jövõvel. Szökõkútban fürödni: kissé gyermeteg, de tanulékony és élénk természet; könnyen váltogatott szeretõk, szerelmek.
^
Enyhe emberundor; nézz kevesebb sci-fi -t! Idõsebbek álmában: nyomasztó történelmi korok emléke.
^
- Lappangó rosszérzés, gyanú; úgy érzed, kimaradtál valamibõl.
^
- Pimaszkodás; szúnyogcsípés: olyan megjegyzés, aminek nem a tartalma bántott meg, hanem a megjegyzést tevõ szándéka.
^
- Jó vitakészség; minden cselekedetedre, elkövetett hibádra találsz magyarázatot, felmentést - legalábbis önmagad elõtt.
^
- Általában: ötletesség. Szülni: nõk, kismamák álmában: önmagáért beszél; férfiak álmában: kissé szokatlan, de remélhetõleg intelligens megoldáskeresés. Kismamáknak azt mondja a babona, hogy ha álmukban fiuk születik, gyermekük lány lesz és fordítva.
^
- Újdonság.
^
Önállótlanság. Ezt az álmot csak magad fejtheted meg. Álmod a szüleiddel való viszonyodat mutatja meg. Halott anyukádat látni: hiányérzet. Élõ szülõt álmodban meghalni látni: nagyon erõs harag valakivel szemben; magány.
^
Jól megy a sorod, de nincs kinek megmutatnod, hogy mennyire.
^
Megérdemelt jutalom, elismerés.
^
- Oktondiság, szürke apáca: folytasd tovább úgy, ahogy eddig.
^
- Titkolnivaló. Sál, ami nyakadra tekeredik, szorít, fojtogat: rettegsz attól, hogy titkod kitudódik; bûnösnek érzed magad.
^
- Barátaid kihasználnak Krúdy. Férfiálomban: a nõkrõl vallott igen elavult, furcsa nézetek.
^
-Lásd: AKADÁLY
^
- Egészen rossz ötlet, amely mellett makacsságból kitartasz.
^
- Általában: rettegés saját magadtól. Kínos, ám felszínes pedantéria, kukacoskodás; vonzalom a fölösleges tárgyakhoz, gyûjtögetési hajlam. Besározódni; túl sok energiát fektetsz abba, hogy becsületeden ne essék csorba; titokban olyasmit csinálsz, amit kínosnak tartasz; esetleg iszogatsz; szeretsz csámcsogni mások hibáin. Nõk álmában besározódni, sárossá válni: akár elítélõ formában, de szexualitás körüli gyakori gondolatok, szexuális témák elõnyben részesítése, gyakran prüdéria; a könnyedség hiánya.
^
- Önsajnálat.
^
-Gyermekálomban:félénkség,védelemkeresés. Felnõtt álomban: irreális, fantasztikus elképzelések; kivihetetlen tervek. Papírsárkány: jókedv, derûs szemlélet. Papírsárkány, ha a szobádban, az irányításod nélkül szálldos; gyanakvás, rosszhiszemûség.
^
- Változó hangulat, befolyásolhatóság.
^
-Kedved ellen való program, vendégeskedés.
^
- Szerelem. Nagy kényelmesen berendezett kempingsátor: múlófélben lévõ szerelem. Kis sötét sátor: titkos szerelem. Rádszakadó sátor: szerelem, ami akaratod ellenére uralkodik el rajtad. Sátorrúd: szerelmedben több a testi elem, mint az egyéb.
^
- Minél ijesztõbb annál nagyobb kedved lenne megcsinálni valami disznóságot; annál nehezebb ellenállnod a kísértésnek. Lásd még: ÖRDÖG.
^
Ha megsértenek álmodban és ébredés után visszaemlékszel a sértõ szavakra: gondolkozz el rajta, hátha szelídebb megfogalmazásban igazságot is tartalmaz. Ha Te sértesz meg valakit és ez rossz érzéssel tölt el: tapintatból elhallgatsz valami fontos dolgot.
^
- Szereted az élet árnyékos oldalát járni; rosszabb helyzetben lévõnek képzeled magad, mint amilyenben valójában vagy. Sétapálcával járni: férfi álomban: konzervatív gondolkodás. Nõk álmában: kiszolgáltatottság; zsörtölõdés. Idõs nõk álmában: az apa emléke.
^
- Egyedül: kacérság, kihívás. Társaságban: pihenés, kikapcsolódás utáni vágy. Ismeretlen helyen jó kedvvel sétálni: jó értelemben vett kíváncsiság, tudásvágy.
^
- Egyedüllét, egyhangúság
^
- Félelem; a szabadságodban való durva korlátozottság. Sínek mentén járni: megszoktad, hogy mások irányítsanak.
^
- Veszélyes érzelmi helyzet; szerelmi csábítás.
^
-elcsendesülés. Sírgödör: ravaszgondolatok. Sírhant: megfakult szerelem. Sírkert: békés napok. Sírkõ: megrögzöttség; ha emberalakot ábrázol: rosszindulat. Idegen sírnál lenni: elfogadod a helyzetet olyannak, amilyen. Ismerõs sírnál lenni: kis lelkiismeretfurdalás. Olyannak a sírját látni, aki még él: ellenséges érzelmeid jele. Megnyíló sír: ha rémületet kelt: egy régi kellemetlenséged emléke; ha kíváncsiságot ébreszt: emlékezésedre, önvizsgálatra való hajlam. Sírba feküdni: színészkedés, túljátszott érzelmek.
^
saját sírásod: múló bánat; megszabadulás, megkönnyebülés. Sírást, síró hangot hallani: régi, jobbára kényszerûségbõl elkövetett hibád; szorongatott helyzeted emléke. Síró embert látni: vetélytárs, akivel szemben mindent bevetsz.
^
- Káröröm; gonoszkodás.
^
- Kívánság, ami sajnos nem teljesül. Kiborult só: türelmetlenség, ingerlékenység; sótartó: hallgatni kényszerültél ott, ahol lett volna mondanivalód. Sóbánya: jó gazdasági érzék; jó beosztás. Sózni: szórakozás, magadnak szerzett öröm.
^
- Elmulasztott segítségnyújtás; leráztál, leszereltél valakit, aki szívességet kért tõled.
^
1 2 3 Tovább