Álomfejtés
Kattintson ide az adatok elküldéséhez!
Angyalka

ÁLMOSKÖNYV On-Line

Címszavak betűrendben

- Éleselméjûség, gyors gondolkodás.
^
-Férfi álomban: ne viselkedj ügyetlenül, ne szóld el magad és nem lesz semmi baj. Nõk álmában: meg kell nyugodnod; most van a legnagyobb szükséged a higgadtságra.
^
Könnyed megbetegedés. Sósborszeszes cukorka: derûs nosztalgia; szerénység.
^
- Jó remény.
^
- Ha látod valakin: harag; ismerõsödön, barátodon: rosszat mondtál róla és most igyekszel olyan rossznak is látni, min ahogyan dühödben beállítottad. Sömört, ha magadon látsz: szóbeszéd, rossz lelkiismereted van fecsegésed miatt.
^
- Minél nagyobb a habja, annál nagyobb meggondolatlanság. Sör, ha kiömlik: gyermekáldás. Sörösüveg: kis jutalom, nyereség. Söröskupak: mások helyett végzett munka. Sör, ha rádömlik: adósság. Sörfõzde, sörgyár: mulatság. Sörözõ: megérdemelt pihenés.
^
- Váratlanul ébredõ szenvedély. Sörény, ha olyan színû, ami rendesen nem fordul elõ, sörény, ha rajtad nõ: olyan vágy, szenvedély, ami megijeszt.
^
Kis pénz, ami azért jól jön.
^
A sötét ha jólesik: magadnak való természet, szeretsz egyedül lenni, nem szereted ha dolgaidba beleszólnak; ha félelmet kelt: az egyedülléttõl, magánytól való félelem; segítõre, támogatóra lenne szükséged, egyedül nehezen boldogulsz az életben mindig kell valaki bíztasson vagy noszogasson.
^
Rossz kifogás; olyan akadályokra hivatkozol, amiket könnyen leküzdhetsz.
^
- Rosszindulatú ismerõs, aki beférkõzik a bizalmadba.
^
-Ha nagy, nehéz súlyt könnyedén megemelsz: túlbecsülöd magad; lenézel egy problémát. Súly, amit nem bírsz megmozdítani: megoldhatatlannak tûnõ gond, tehertétel, amitõl szabadulni igyekszel. Lábad, ha olyan súlyos, hogy nem bírod mozdítani, cipõ, aminek súlya miatt nem tudsz haladni: szándékod, akaratod elleni események; terhes programok sora. túlterheltség. Háztartási súly: felnagyított probléma.
^
- Feddhetetlen jellemnek tartod magad; másokat viszont mindenért megbírálsz.
^
- Háttérbeszorítottság, kihasználatlan képességek. Más, mint a repülés-álom, az álombéli repüléshez ugyanis több-kevesebb erõkifejtés kell, a súlytalanság-álomban pedig szinte akarata ellenére válik az álmodó lebegõvé, de azért van rokonság a két álom-féle között. Ha álombéli súlytalanságod ellen küzdesz, kapaszkodót, fogódzót igyekszel elérni: tanácstalanság; elõnytelen, hátrányos helyzetedbõl kitörni készülsz, csak nem tudod milyen irányba próbálkozz. Ha álombéli súlytalanságod, lebegésed jó érzéssel tölt el: elaprózott tehetség; túlterheltség; méltánytalanságok, amelyeket elszenvedsz.
^
- Ha mutogatását érted: benned lévõ akadály ami meggátol egy kínos, de szükséges vélemény kialakításában.
^
-Aggodalom, rossz hírtõl tartasz; bajban lévõ jóbarát, ismerõs.
^
-Vágy; egyébként: bocsánatos bûn, élénk természet.
^
- Kordába kényszerített gondolatok.
^
Fiatalos, szinte gyerekes tervezgetés; finnyáskodás; érzékenykedés. Kellemetlen szagú sajt: kényeskedõ természet.
^
- Megoldás, kiútkeresés. Üres sakktábla: tanácsra, segítségre szorulsz. Sakkozni: alkotókedv. Sakkjátszma, sakkhúzás, amely álmodban kiváló, de ébredõs után nem emlékszel vissza jó lépésedre: valami benned lévõ akadály, amely meggátol abban, hogy helyes felismerésre juss. Sakkfigura: jó észjárás, intelligencia, amely azonban mások lenézésével párosul. Sakk-király, királynõ: ha fekete: ádáz gondolatok, titkos rosszindulat. Ha fehér: röstelkedsz felfortyanásaid miatt; futár: a gyors, radikális megoldások híve vagy, nem nagyon törõdsz mások érzékenységével; ló: problémáidat alábecsülöd, megharagszol azokra, akik más véleményen vannak; bástya: könnyûszerrel megoldott feladat; paraszt: ha fekete-elõítéletek, intelligenciádhoz méltatlan gondolatok; ha fehér-jóindulattal ugyan de lekezelsz másokat. Szétguruló sakkfigurák: nem tudsz úrrá lenni egy problémán, de csak azért, mert nem fektetsz elég figyelmet rá, alábecsülöd. Megelevenedõ, maguktól mozgó sakkfigurák: igen jó, ám kihasználatlan képességek; embergyûlölet, amelynek elsõ számú kárvallottja Te vagy.
^
- Megfontoltság; ravaszkodás; elhallgatott vélemények. Sakál, ha házad elõtt, lakásodban ordít: halkan és jóindulatú hanghordozással, de nagyon bántó és igazságtalan dolgot mondtak neked.
^
- Ügyeskedés; haszonelvû, kissé potyalesõ természet.
^
- Elégedetlen vagy magaddal. Sampon, ami nem habzik: kis leégés. Hatalmas, bõhabú sampon: támadással próbálsz védekezni.
^
-Férfiálomban: megalkuvásra kényszerülsz; lejjebb kell adnod. Nõk álmában: ügyesen manipulálsz; környezetednek, partnerodnak úgy adod el saját ötleteidet, mintha azok az övéi lennének.
^
- Erõszakosság.
^
- Jó úton jársz; helyesen cselekszel.
^
- Ártani akarsz valakinek; bosszúterveket forralsz.
^
- Utcasarok: válaszút elõtt állsz; cipõsarok: férfiálomban: hátrányos helyzet a partnerkapcsolatban; nõk álmában: kíméletlenség. Tûsarok: férfiaknak: alárendeltség; nõknek: szerelmi küzdelem.
^
- Férfi álomban: sokkal fontosabb számodra egy kapcsolat, mint ahogy azt hinni szeretnéd. Nõi álomban: behízelgõ modor, számító kedveskedés.
^
- Gõg; büszkeség, ami miatt kedvezõtlen helyzetbe kerülsz.
^
- Gond, kényelmetlenség.
^
- Nem teljesült kívánságok, remények; irigykedés. Savanyúcukor: abból indulsz ki - helytelenül -, hogy neked úgy se sikerül. Savanyúkáposzta: kiszámított idõ, pontos tervek, amelyeket megzavarnak, váratlan és kellemetlen közbejött ügyek.
^
- Ha rajtad van: titkolt lelki fájdalom, amit emelt fõvel próbálsz elviselni; az elõállított helyzetért magadat is okolod; ha sebet ejtesz, sebesültet látsz: agresszív gondolatok; mást, másokat hibáztatsz bajaidért.
^
-Kényszerû alkalmazkodás, szeretnéd már végre azt tenni, amihez kedved van.
^
- Beleavatkoztál egy olyan dologba, amihez nincs közöd.
^
- Ha Te segítesz emelni, cipelni: kihúztad magad egy feladat, tennivaló alól; ha neked segítenek: megjátszott gyámoltalanság.
^
- Nyomasztó emlékek.
^
- Nõi álomban: hatásosság, jogos önbizalom: szerelmi siker, amit meglehetõsen hideg fejjel érsz el. Férfi álomban: elbûvölõ, de a testi szerelmet kerülõ partner, aki kimondhatatlanul is rádhárítja ezért a felelõsséget, joggal vagy azért dühös.Altestem haltest - Romhányi József
^
- Ha varrod: kreativitás, intelligencia. Ha érzed finomságát, esetleg simogatását, kellemes tapintású: könnyelmûség.
^
- Tervszerûség. Ha visszataszító, undort kelt: kedved elleni kapcsolat, rossz viszony.
^
- Irigykedés az ellenkezõ nemre. Férfiálomban: megszerelmesedés, úgy érzed megbabonáztak; seprûnyél: bizonytalankodsz a saját férfiasságodba vetett hited nagyszájúskodással támasztod alá, ezzel persze nem tudsz mást meggyõzni; a gyengédség nem gyengeség! Nõk álmában a seprû: varázserõre vágysz, uralkodásra törsz; seprûnyélen lovagolni: önhittség, a férfiak lenézése és irigylése; úgy gondolod, hogy ha férfi lennél, mindent jobban csinálnál mint õk.
^
- Megtiszteltetés; olyan ember társasága, akit tisztelsz, akinek adsz a véleményére, akitõl tanulhatsz. Aranyserleg: ünnepélyes hangulat; valami kizökkent a szokásos helyzetedbõl.
^
- Hozzáfogsz összegyûlt dolgaid, tennivalóid rendezéséhez.
^
- Megbántottság.
^
- Ügyes gazdálkodás; ravasz tervek.
^
- Rosszindulat. Sertéskaraj: csalás.
^
- Számítás; üzleti gátlástalanság, amellyel pillanatnyilag célt érsz, de megkockáztatod barátaid elfordulását. Sertésólban disznókkal együtt lenni: rossz véleménnyel vagy magadról; szigorú bírálatot kaptál, amit kénytelen vagy elfogadni. Sertésólban szerelmeskedni: hamis erkölcsi felfogás; gyakran oktalanul elítéled saját vágyaidat.
^
- Lásd: szeretkezni.
^
- Üzleti sikertelenség.
^
Általában kiéletlenség, de nem szexuális értelemben, inkább az alkotókedved hátráltatása. Vízen siklani: könnyedség, nagyvonalúság; jó humorérzék és egy kis felelõtlenség. Havon, jégen siklani: kreatív de irányításra szoruló alkat, kissé képzelegsz önmagadról, nem vagy olyan önálló, mint hiszed.
^
- Ha látod: távolságtartás, ha utazol benne és jól érzed magad: kellemes kapcsolat; ha ijesztõ érzést kelt, letér a pályáról, himbálózik: szerelmi félelem.
^
- Lásd: KÍGYÓ
^
Megpróbálnak befolyásolni, elültetik valamivel kapcsolatban a bogarat a füledbe, de ezzel csak befolyásolni szeretnének a saját céljuk elérésének érdekében. Ha nem vagy képes sikoltani, pedig akarsz: érzelmi csapdába estél; nem tudsz dönteni egy fontos kérdésben.
^
- Ismételten elkövetett hiba.
^
- Mulasztás, amit a közvetlen környezetedben követsz el; szerelmi simogatás: önmagáért beszél: régi házasságban, partnerkapcsolatban: enyhe elhanyagoltság-érzés; friss szerelemben: feloldódási igyekezet.
^
- Betegség.
^
Krúdy szerint a bánat madara; magam úgy gondolom: kecsesség, a mûvészi érzék és a szépség iránti fogékonyság jelképe.
^
- Merevség, dölyf; megdönthetetlennek hitt elképzelések; öncélú és értelmetlen szabályok állítása és betartása. Ellentmondást nem tûrõ kinyilatkoztatások. Sisakot, ha fejeden érzel, de nem tapinthatod: raplis természet, szeszélyeskedés.
^
- Aki járt már sivatagban: emlék; aki csak álmodik róla: rossz kapcsolatteremtési készség; túl heves, túl lendületes közlekedés, ami a partnert elijeszti.
^
Lásd: DOBOZ
^
-Igényes italfogyasztás, jó ízlés. Skót viselet: nõk álmában: veszélyes rivális; férfi álomban: kifinomultság, érzékenység.
^
- Kimászol egy bajból. Elveszett slusszkulcs: nem jött be, amire vártál; rossz megoldás.
^
Túlértékelt barátság; ideál, aki közelebbrõl megismerve csalódást okoz.
^
- Rossz modorú környezet, munkahelyi nyavalyák.
^
- Barátság, cinkosság.
^
Nõk álmában: komoly rendteremtésre, beolvasásra készülsz; majd most megmutatod, hogy ki az úr a háznál. Férfiak álmában: be nem tartott fogadalom, ígéret.
^
- Ha messzirõl látod: beletörõdés; rábólintasz valamire anélkül, hogy tényleg igazat adnál, meggyõzõdésed ellenére mondasz valamit: sokadalom közepén lenni: nagy tûrõképesség; sokadalomból kifelé igyekezni, menekülni: mások befolyása alá kerültél.
^
- Birtoklási vágy.
^
- Erõs önszabályozás; sorompót áttörni: szeretnél megszegni bizonyos akadályokat. Leereszkedõ sorompó: férfi álomban: kis baj; nõk álmában: undok voltál valakivel; felemelkedõ sorompó: váratlanul keletkezett szabadidõ, amit nem tudtál jól kihasználni; elszalasztott alkalom. Emigráns-álomban a sorompó: honvágy.
^
- Optimizmus; Majd csak lesz valahogy gondolatok; nagy horderejû kérdésekben gyorsan és határozottan döntesz, apróságokon rágódsz.
^
Jutalom, elismerés, amelyre számított-ál és ami elmaradt, vagy alulmúlta várakozásod.
^
- Nyomorúságos hangulat, de azért nem olyan borzasztó a helyzeted mint hiszed; hamarosan megnyugvást találsz.
^
- Rosszkedv; sikertelen fogyókúra.
^
- Büszke udvariasság, fölöttébb jó modor.
^
-Idõsebbek álmában: családi titok, amit már túlhaladott az idõ. Fiatalok álmában: jó humor, kedélyes természet.
^
-Jó kilátások. Megfõzve: gyermekkori rossz emlék.
^
Hajlékonyság, engedékenység. Spirál, mint fogamzásgátló: képzelgés; aggályoskodás. Füzetgerincen: ötletesség.
^
- Fárasztó egyhangú tevékenység; kiéletlen jogos igények.
^
Jelenti kapcsolataidat. Összegubancolódott spárga, amit nem tudsz kibogozni: egy ismerõsöd, hozzátartozód számodra érthetetlen viselkedése. Spárga, ami nem bizonyul elég hosszúnak ahhoz, amire fel akarod használni: valaki megbántott. Spárgagombolyag; szomorú elválás, búcsúzkodás. Elszakadó spárga: kamasz álomban: törekvés az önállóságra; felnõtt álomban: eltávolodás.
^
- Ínyenc vágyak.
^
- Rendszeretet.
^
- L. AUTÓ
^
Férfi álomban: félelem. Nõk álmában: kötekedés.
^
- Folyamatosság; zoknit stoppolni: bajok, amik a Te hibádból következnek be.
^
-Becsület, régi szép emlékek.
^
Télen, rossz idõben: egyszerû vágyakozás. Strandon szorongást érezni, kényelmetlen helyzetbe kerülni: szexuális bizonytalanság. Strandruhában társaságban megjelenni: szégyenkezés, titkod kitudódik régi feljegyzés.
^
- Jókedvû felszínesség.
^
-Tiltott szerelem. Suba, ha szúr, dörzsöl: túlérzékenység, sértõdöttség; suba ha puha, simogató: könnyelmûség. Kifordított suba megunt szerelem. Subát szõnyeget készíteni: talpraesettség; jól elvagy magadban.
^
- Eltúlzod saját jelentõségedet, fontosságodat. Sugárzást látni: fejtörés.
^
- Olykor megijesztenek saját gondolataid, ötleteid; idegennek érzett fantáziák.
^
- Halogatott munka, összegyûlt tennivalók; önmarcangolás helyett bele kellene vágnod mulasztásaid felszámolásába.
^
-Rendezett anyagi és egyéb körülmények, különben dögunalom.
^
- Nem a szexuális tilalmak akadályoznak a jó partnerkapcsolatod kialakításában; máshol keresd a megoldást.
^
Hatással vagy környezetedre, befolyásolsz embereket, szeretsz tanácsot adni.
^
-Csalódsz valakiben, akit sokra becsülsz; nem érdemes másokhoz igazítani az elképzeléseidet. Szabásminta, amit nem tudsz összeilleszteni, rosszul szabott anyag, minta: rossz tanács.
^
- Felelõtlenül osztogatott tanács; ha szabó rádpróbál ruhát: olyan dologra akarnak rábírni, amit magadtól nem szívesen tennél meg; ha Te szabsz, próbálsz másra ruhát: eddig rosszul gondolkodtál az illetõrõl; ha idegenre szabsz, próbálsz ruhát, mintha szabó lennél: túlbecsülsz valakit; félre akarnak vezetni, de kilóg a lóláb.
^
- Bizalmatlanság.
^
- Mértéktartás, visszafogottság. Kellemetlen szag: gyanakvás, sõt gyanúsítgatás. Kellemes szag, illat: rosszul kezdesz hozzá egy barátsághoz; nagyon sok bátorításra, udvarlásra szorulsz, a legkisebb, elõzetes elképzeléseidnek ellentmondó, viselkedési hibától visszahúzódóvá, sértetté válsz. Olyan szagot érezni, ami ismerõs, de nem tudod, mikor és hol érezted; régi illat: kellemes, kedves gyermekkori emlék felbukkanása, valami napi esemény kapcsán. Szagolni valamit, de nem érezni a szagot: spórolás, dugdosott holmik, amelyek értéktelenek.
^
- Ruhán: lebukás; függönyön: kíváncsiskodás.
^
Bizonytalan helyzet, erkölcsi felfogásoddal ellenkezõ cselekedetek. Szakadékot átugrani: felhagysz egy rossz szokásoddal, hibáid felszámolása.
^
Vissza 1 2 3 Tovább