Álomfejtés
Kattintson ide az adatok elküldéséhez!
Angyalka

ÁLMOSKÖNYV On-Line

Címszavak betűrendben

Nyeled az indulataid. Tartálykocsi: nincs hol megpihenned, kikapcsolódnod.
^
Férfiak álmában: viszonzatlan, vagy nem az általad kívánt mértékben viszonzott vonzalom, szerelem. Nõk álmában: álhatatlanság; szalmaláng szerelem.
^
- Idegeskedés, késedelem; gyomorpanaszok. Üres taxiállomás: felgyülemlett tennivalók. Tele taxiállomás: szabadságvágy. Taxisofõr: nõk álmában: könnyû kaland; férfiak álmában: becsapnak. Taxisofõr mögé ülni: férfiak álmában: alamuszi tervek; nõk álmában: gonoszság. Taxi, amely nem áll meg intésedre: akadályozottság, szerelmi visszautasítás.
^
- Nõk álmában: könnyûvérûség; csélcsap természet; teát fõzni: szerelmi trükk. Férfiak álmában: elbûvöltség.
^
- Nõk álmában: önbizalomhiány, sikertelen fogyókúra. Férfiak álmában: butácska, de ragaszkodó és kedves partner. Gazdának: gyarapodás. Tehenet etetni: visszaélsz valakinek a hiszékenységével. Tehenet fejni: nehezen szerzett pénz, elismerés.
^
- Megcsömörlöttség; megtisztulás utáni vágy. Nõtlen férfiak álmában: házassági gondolatok. Nõk álmában: kiadás. Anyatej: szégyenkezés, rossz szokások, kicsapongás. Megbõrösödött tej: gyermekkori szorongató emlék. Tejet forralni: gyerekes módszerekkel hívod fel magadra a figyelmet. Kifutó tej: kikotyogsz valamit. Tej, ha idegenkedést ébreszt: kínos gondolatok, emlékek; rossz partnerkapcsolat.
^
-Átmulatott éjszaka; férfinak: megfizetett szerelem. Régi jegyzet.
^
Hízelgés. Férfiak álmában: rutinos szeretõ; nõk álmában: élénk természet: ha viszolygást vált ki: félelem.
^
- Szeretet, gondoskodás. Tejszínhab: tilosban járás, könnyû flört.
^
- Nem becsülik meg a munkád. Teknõdugó: nem kapsz elég elismerést, pedig úgy érzed hálával tartoznak neked. Teknõbõl szivárgó víz: rosszul vezetett gazdaság; nem tudsz spórolni.
^
Lassan múló idõ. Férfiak álmában: zsörtölõdõ partner, feleség, akire már oda sem figyelsz. Nõk álmában: nem éred célod.
^
- Általában rémálom; lidércnyomás; elintéznivaló. Telefon, amit hiába veszel fel, tovább cseng: tolakodó, leszerelhetetlen ismerõs, kolléga. Telefon, amin nem vagy alig hallod, amit mondanak: nem tudsz egy információ birtokába jutni, mire szükséged lenne. Telefont összetörni: sürgõsen vegyél ki szabadságot, pihenésre van szükséged. Profi telefonrongáló álmában: hiábavalóság, a telefon nélküled is épp elég rossz. Nyilvános telefonfülkét, mûködõt keresni: reménytelen szerelem. Üvegfalú telefonfülke: kifürkészik titkaid. Telefonautomata, amelybõl pénz hullik ki: némi kárpótlást kapsz elszenvedett sérelmeidért. Telefonszámla: méltánytalanság; olyasmiért büntetnek-bántanak, amit nem követtél el.
^
-Pontatlanság; szeleburdiság.
^
- Mindig érzelmi változás; valamit eltemetsz magadban. Saját temetésed megálmodni: hosszú élet. Fiatalok álmában a temetés ha csak nincs szomorúbb aktualitása, kigyógyulás egy szerelembõl. Házastárs, partner temetését megálmodni: legyél kicsit kedvesebb, türelmesebb vele, és akkor kevesebb okod lesz a haragra.
^
- Általában: kiegyensúlyozottság, az életben átélt nyugalom, béke jele. Temetõben járni, ha ott kellemesen érzed magad: tiszta lelkiismeret, szép emlékek. Ha rémületet ébreszt: jogosan kapott szemrehányás, felróják hibáid. Temetõben eltévedni: tapasztalatlanság, kiforratlan érzelmek. Temetõben kinyíló sírok: feltépett sebek; emlékeid megrohantak; érzelmeid összekuszálódtak.
^
- Templomot látni: minél nagyobb, díszesebb: annál nagyobb önbizalomhiány; kis templom, kápolna: megalkuvás, szolgalelkûség. Templomba bemenni: egyenesség, vállalása saját ügyeidnek. Templomban ismerõssel találkozni: komoly szándék. Templomban prédikációt hallani: keresed a helyes megoldást. Szószékre felmenni: önsajnálat, siránkozás. Templomban térdepelni: meghunyászkodásra kényszerítenek, háttérbe szorítanak; munkahelyi családi kellemetlenségek. Ismeretlen templomban bolyongani, ahol oda nem való tárgyak, bútorok vannak: könnyen barátkozó természet. Templomi kórus: újra és újra végig kell hallgatnod azt, amit különben is jól tudsz. Templomban oda nem illõ dolgot csinálni: szenvedélyes szerelem. Templomból lopni, onnan kivinni valamit: olyanra kacsingatsz, akit inkább becsülnöd kellene. Színes templomablakon besütõ fény: szép gondolatok, mûvészi érzék, hûség. Kis templomban, kápolnában társaságban, emberek között lenni: meleg családi érzelmek, egy kis sértõdékenységgel vegyítve. Templomban gyertyát gyújtani: eszményi szerelem, egy emlék tiszteletben tartása: Templomban harangozni: jónak, segítõnek álcázott szándékkal kihordod valaki titkát.
^
Egy részletbõl próbálsz következtetni az egészre.
^
-Általában a félelem jegye. Tenger, ha háborog: büntetéstõl való félelem; gyermekálomban: szigorú környezet. Békés tenger: szomorúság, olyan bánat, amihez ragaszkodsz. Kék tenger: féltékenység: Tenger, amelynek szokatlan színe van: indulatosság, goromba természet. Tengerben fürdeni: szabadságvágy; tengerben félelmet, iszonyatot érezni: önállótlanság. Tengerpart: döntésképtelenség, habozás.
^
- Szokatlan testi vágy; érdekes szexuális kívánságok.
^
- Messzirõl jött hír, üzenet.
^
-Flört közeli ismerõssel; tiltott szerelem.
^
- Pénzt kell kiadnod.
^
- Lásd: várandósnak, terhesnek lenni
^
- Jó barátság, tartós szerelem.
^
Hiába várt látogatók, vendégek.
^
- Ha testvéredet látod: meglepetésben lesz részed, - halott testvéredet látni: hosszú életre számíthatsz.
^
-Igazságtalan ítélet. Tetoválni: elhamarkodott lépés.
^
- Befejezett dolog. Háztetõn lenni: túlértékeled magad. Mást tetõn járni látni: elítéled, akit látsz.
^
- Pénz körüli gondolatok. Tetû, ha rajtad mászik: kicsapongás, kidobott pénz. Tetût máson látni: fennhéjázás; megszóltál valakit.
^
- Kihasználtság.
^
Kreativitás, jó ötlet; készülõdés, hozzáfogsz egy munkához.
^
- Erõsen hangsúlyozott nõiesség, férfiasság; a nemi szerep túljátszása.
^
- Gyors észjárás; csalafintaság.
^
-Elbûvöltség; legtöbbször egy fiatal iránti vonzódás.
^
-Kínos fegyelmezettség.
^
- Alaposan elment a kedved valamitõl régi jegyzés szerint: timsó nõnek: rászedsz valakit; férfinak: lovagiasság.
^
- Kifinomultság, vonzódás a régiségekhez. Tintafolt: gonoszkodás, rosszmájú megjegyzés. Kiömlõ tinta: kárbaveszett fáradság. Piros tinta: romantikus szerelem.
^
- Fiatalok álmában: megpróbáltak ráncbaszedni, eredménytelenül. Idõsebbek álmában: irigykedés egy fiatal munkatársra.
^
- Lóversenyesnek: meg ne fogadd! Egyébként: tanácstalanság, hezitálás
^
- Boldog órák.
^
- Rigolyás természet. Tisztítani: lásd TAKARÍTÁS.
^
- Egy barátságodba éket vernek. Titkárnõ ha ismeretlen: rossz kifogás. Férfiak álmában: saját titkárnõd, ha csinos és fiatal: ebbõl baj lesz. Ha elõnytelen külsejû: elfeledkeztél valamirõl.
^
- Ha messzirõl látod: irigykedés. Ha részt veszel benne: egyhangú napok; amikért másokat okolsz.
^
-Szerény igények. Televízió képernyõjén, ha magad látnád és nem videófelvételrõl: önszeretet. Televízió, amit nem tudsz kikapcsolni, számodra kellemetlen képeket mutat: gondolkozz el azon, mit láttál. Televízió, ha nem bírod bekapcsolni: kíváncsiskodás; olyanba akarod ütni az orrod, amihez nincs közöd, és ezt magad is tudod.
^
- Elõrelátás; hosszú távú tervek.
^
-Termékenység, átvittértelemben is. Minél kisebb tojást vagy tojásokat látsz: annál jobb ötleteid vannak. Tojást feltörni: mások kedvét szegni, vészmadárkodás. Nõk álmában: irigykedés, gonoszkodás. Húsvéti tojás: alkotókedv, kreativitás. Öledbe pottyanó tojás: ritka szerencse. Tojástartó: tartalmas beszélgetés.
^
- Nem egészen tiszta szándékkal, de mindenképpen ügyesen bekerülsz azokba a körökbe, ahová vágysz.
^
- Csiklandozó toll: könnyelmûség; ha rajtad nõ madártoll: hiúság, páváskodás.
^
- Intelligencia, de merevséggel párosulva; rossz rögtönzõképesség. Toll, ha kellene és nem találod: halogatott tennivaló. Tollszár, tollhegy: gúnyolódás. Golyóstoll: megrögzöttség, nehézkesség.
^
Nõk álmában: szerelmi kaland, flört vár rád; férfiak álmában: vágyakozás a kaland, tiltott szexuális kapcsolatok után (például házasságban).
^
- Harag. Tormát reszelni: apránként adod ki mérged.
^
Túlterheltség. Tornaszeren hintázni: kedves melegséget ébresztõ emlék; tornaszerrõl leesni: alulmaradni egy vitában.
^
-Iskolai emlék. Ha ünnepséget tartanak benne: megszégyenülés, amelyrõl nem tehetsz.
^
- Kirekesztenek, elhallgatnak elõled valamit.
^
- Magányos vállalkozás, amibe lelkesedés nélkül fogsz bele. Ferde torony: nem bízol próbálkozásod sikerében. Toronyóra: sietség; kapkodás.
^
- Dicséret. Születésnapi torta: ha készíted: gyengéd gondoskodás; ha kapod: intelem.
^
- Derûlátás; a saját szakértelmedbe vetett, nem egészen megalapozott hit; telitalálatot, 12-es: mostanában 13+1 -es: szép álom, de sajnos véget ért.
^
Vissza 1 2