Álomfejtés
Kattintson ide az adatok elküldéséhez!
Angyalka

ÁLMOSKÖNYV On-Line

Címszavak betűrendben

- Tervek, amelyeket nem tudsz kivitelezni.
^
- anyag - Tanácstalanság.
^
„Nagy uraság Krúdy. Lovas kocsi: kedved ellen való út, utazás; halogatsz egy elintéznivalót. Kocsi, amely elé kis ló, szamár, öszvér van befogva: vidámság, örömteli vendégeskedés. Ha a kocsit húzó jószág nem akar indulni: korlátozzák a szabadságod. Lásd még: AUTÓ. Úgy gondolom, hogy a kocsiról szóló régi feljegyzések ma már inkább az autóra érvényesek.
^
-Olyan program, amelybõl partnered kihagyod. Üres kocsma, ahol se vendég, se személyzet: barátaid elfordulnak tõled.
^
- Lásd: BÕRÖND
^
-Szenvedélyesség, ami gyakran túlzott eszmei, elvi elkötelezettségben is megnyilvánul.
^
Kamatozó vállalkozás, jó gazdasági érzék; anyagias beállítottság.
^
- Érzelmi kapzsiság. Koldust, ha elkergetsz: nem viszonzol egy érzelmet, amelyet Te gerjesztettél; koldus, ha adsz neki: úgy hiszed, hogy irányítasz egy kapcsolatot, pedig titkon irányítanak. Koldulni ha arra különben egyáltalán nem szorulsz rá, sõt: a jövõtõl való megmagyarázhatatlannak hitt rettegés; alaptalan aggodalom; ha tényleg rászorulsz mások segítségére: nagyon kényelmetlen a helyzeted, érthetõ okokból rosszul érzed magad, azonban ezek az okok nem anyagi természetûek, egészen másfajta gyámolításra szorulsz.
^
- A képességeid alatt vagy foglalkoztatva; nincs lehetõséged a kibontakozásra.
^
- Kombinéba öltözött férfi: érzelmi bizonytalanság. Kombinés nõ: félelem, egy rád erõltetett érzelem jele; mások diktálták a döntésedet.
^
- Bevétel; kissé szégyelled magad egy nyereségedért.
^
- Jó szexuális képességek.
^
Elfecsérelt idõ; hiábavalóság; újra és újra azt hiszed, hogy ésszerû véleményed, ötleted meghallgatásra talált, de mindig csalódsz.
^
Rossz lelkiismerettel csinálsz valamit. Elveszett kontaktlencse: nem hagysz fel egy helytelen szokással. Folyadékban lévõ kontaktlencse: szégyenkezve, de utánozol valakit.
^
- Szigorúság.
^
Ne rekeszd ki magad azokból az örömökbõl, amelyeket könnyedén megszerezhetsz magadnak; feleslegesen komplikálsz egy ügyet.
^
-Háztartás, otthon. Rendetlen konyha: zûrzavaros érzelmek; patikaszerûen tiszta konyha: fukarság; mások megszólása.
^
- Feledékenység, szórakozottság; diákálomban: felkészületlenül mész el egy vizsgára. Konzervdoboz, amibe belelátsz; bár nem átlátszó: olyan gyermekkori emlék, amit édesen ápolsz; azt hiszed, hogy speciális titkod van.
^
Kopasszá válni: gond, világnézeti válság, ellentmondás. Ha kopasznak látod magad álmodban, holott egyébként hajad van: tiszta vizet akarsz önteni a pohárba; rendet szeretnél teremteni; tisztánlátásra törekszel. Ismeretlen kopasz ember: szellemi bevétel. Ember, ki szemed láttára válna kopasszá; bajt csináltál.
^
- Ha kopogást hallasz: várod, hogy meglátogassanak, feléd nézzenek. Ha Te kopogtatsz: bizony tudod, hogy valakit meg kellene követned; hirtelenkedtél.
^
- Kétségek; törekedés a helyes út felé; tisztánlátási szándék; amely sok fáradsággal jár. A bátor gondolkodó álma. Koponya, amelyet látsz és az lenne a sajátod: látszólagos ellentmondás, amelyet jól feloldasz; igen kiváló magyarázatot találsz egy kérdésedre.
^
-A múltad jelképe. Ha ijesztõ: nem veszel figyelembe egy régen történt, azonban fejlõdésedet nagyon befolyásoló körülményt, amikor múltadról elmélkedsz; ha közönnyel nézed: olyan dolgokra vagy kíváncsi, amelyek érdektelenek, miközben nem figyelsz fontos eseményekre, részletekre; koporsó, ha szívesen mész hozzá közel, nincs ellenedre: jó elemzõ-, jó feladatmegoldó képesség; szívesen töröd a fejed és eredménnyel; koporsó, amibe fekszel: színész, színésznõ álmában: nem kapod meg azt a szerepet, amelyet szívesen vállalnál, jól tudnád megcsinálni; beskatulyázás, egyébként: végérvényesség, beletörõdés.
^
- Alázat, meghunyászkodás, amelyben örömödet leled. Munkahelyen szereted mártírként feltüntetni magad.
^
- Általában önmagáért beszélõ álom, de jelenti saját magadat, saját ellenérzéseidet; vágyakozol az után a dolog után, amit elítélsz; szeretnél egy kicsit rosszabb lenni.
^
- Könnyedén forgatható, körbefordítható kormánykerék, ami nincs befolyással a jármû haladására: szenvedély, amely eluralkodik rajtad; elérkezettnek látod az idõt, hogy a magad ura légy és ne mások irányítsák a sorsod. Lásd még: AUTÓ.
^
- Megtalált szerencse; ha kicsúszik a kezedbõl; annál jobb; ezentúl jobb befolyás alá kerülsz, ez hasznos lesz; magad is szükségét érezted egy jó irányú felügyeletnek.
^
- Nem véletlenül hívják a zsargonban a félrevezetést kormozásnak! A tisztánlátás hiánya, de az arra való törekvés; a részletek iránti fogékonyság. Kormossá válni: gyanakvás, úgy érzed, becsapnak anyagi ügyekben; kormozni kályhát tisztítani: rendteremtési késztetés, átvitt értelemben is.
^
- Általában a hatalom jelképe. Korona, amely szorít: olyan szerepre vállalkoztál - hiúságból -, ami a terhedre van.
^
Titkolni való cselekvés; korpa, amely a hajadból hullana: félsz, hogy kis linkeskedésed kitudódik. Más hajában, ruháján korpát látni: ne élj vissza az illetõ bizalmával.
^
-Pénz körül forgó gondolatok.
^
- Elhanyagoltnak érzed magad; úgy gondolod, elfelejtettek; hiába várt vendégek.
^
- Mulasztás; bûntudat. Elhanyagoltál valakit; aki rádutalódott; visszaéltél valakinek a gyengeségével.
^
- Becsvágy. Ha lenne egy általad jól ismert zenemû: jó elvonatkoztatási, feladatmegoldó készség.
^
- Elmaradt program.
^
-Szex, amit különbnek vársz, mint ami megadatik. V. Õ. Fodrász.
^
- Nõk álmában: pikáns gondolatok; férfiaknál: alárendeltség.
^
Lámpaláz. Olyasmit csináltál, ami nem illik bele a saját magadról alkotott elképzeléseidbe; legjobb igyekezeted ellenére nem tudsz megfelelni egy elvárásnak, amit veled szemben támasztanak.
^
Elásott rossz emlékek, amelyek újra és újra elõjönnek a gondolataidban.
^
- Mindent a szívedre veszel.
^
- Egymáshoz erõltetett gondolatok; látszólagos harmónia. Fazekaskorong: jó arányérzék, pénzhez, a nyereséghez való egészséges viszonyulás; jól képviseled az érdekeidet, hallgatsz, amikor arra van szükség, és - ritkán - beszélsz, ha az kell.
^
- Füllentés, ígéret, amelyrõl tudod, hogy nem fogod betartani.
^
- Jó ízlés; elõítélet-mentes párválasztás.
^
- Figyelmeztetnek, hogy ne vedd túl komolyan a dolgokat; kuglibáb: rátartiság; ha eldõl: nem tudsz valamit véghezvinni; kugligolyó: kikezdhetetlen, kategorikus vélemény, amelyet különbözõ „nagy emberekre„ hivatkozva hangoztatsz.
^
Pikáns gondolatok, ha undort, viszolygást kelt: rosszallod azokat. Kukac, ami testedbõl mászik elõ: nõk álmában: újra és újra kipróbálod a hatásodat; kihívod magad ellen a sorsot; férfiálomban: bátortalanul kezdesz hozzá valamihez; mást mutatsz magadról, mint a valóság.
^
Jól elrendezett ügyek; különbözõ benyomások között értelmes összefüggést tudsz teremteni. Kukoricaföld: jó szerencse.
^
- Vigasság.
^
- Megoldás; ügyed-bajod rendbe jön. Idegen kulcs, amirõl nem tudod, hogy hogyan került hozzád: nem engedsz egy kérésnek, visszautasítasz. Kulcs, amit nem tudsz betenni a zárba: férfiálomban: baj; nõálomban: nem fair eszközökkel akarsz információhoz jutni. Kulcsot elveszteni: rossz megoldás, tévedés. Lásd még: ÁLKULCS.
^
- Kutatómunka: jó eredmény, helyes felismerés.
^
Nagyobb fontosságot tulajdonítasz egy titkodnak, mint amilyennek, valójában bír; azt képzeled: figyelnek, kutatnak utánad.
^
- Szószátyár ismerõs. Kullancs állatban: irányított gondolatok. Kullancs, ha rád kapaszkodik: röstelled, hogy egy tiszteletet érdemlõ személyrõl rosszat gondolsz.
^
-Alaposan a pohár fenekére néztél.
^
- Hûség, de átvitt értelemben hûség, kitartás egy rossz elképzelés mellett; nehezen felejtesz, és hajlasz a rosszra inkább visszaemlékezni, mint a jóra. Kutyaharapás: ha téged harap - tartasz egy ellenséges lépéstõl; ha mást harap meg szemed láttára egy kutya bosszút forralsz. Ismeretlen kutya, ha az öledbe telepszik vagy melléd szegõdik: kéretlen szívesség. Régi kutyád, ha álmodban visszatér: szégyelled magad, hogy valaki után még mindig vágyakozol, nem tudod elfelejteni. Saját kutyád, ha ellenségesen viselkedik: igazságtalan voltál valakivel, aki nálad gyengébb, vagy neked kiszolgáltatott. Farkaskutya: nem egyértelmû érzések.
^
- Kedves emléke egy kalandnak, amelyet a távolság megszépít; eltúlzod egy múltbeli kapcsolatod jelentõségét.
^
Barátság, ami csorbát szenved. Lásd még: TELEVÍZIÓ.
^
- Nem használod ki saját jó képességed. Feladataid megoldásában mindig a könnyebbik utat választod, még akkor is, ha tudod, hogy kis fáradsággal sokkal többet érhetnél el, nívósabb eredményre juthatnál; mindig „közbejön valami, ami miatt nem valósítod meg jó ötleteidet; halogatsz. Ha kábítószert adsz valakinek: saját gyengeségeidért másokat teszel felelõssé; ha injekcióban adod: vitáid során gyakran védekezel azzal, hogy „mások is . . .„-mások hibáinak hangoztatásával felmented magad. Ha álmodban egy embert kábítószeresnek vélsz, kábítószer hatása alatt állónak látod: félre akarsz vezetni valakit.
^
- Blöff; szívesen szólsz bele olyan dolgokba, amikhez nem értesz, és gyakran sikerrel.
^
- Gyanúsítás, rágalom, ami ellen nem tudsz védekezni; ki vagy téve egy rosszindulatú munkatársnak.
^
- A család jelképe. Ha meleget áraszt, kellemes: jó viszonyban vagy a környezeteddel, jól kijössz az emberekkel. Ha megéget: gyermekkori csalódás, egy szülõ fél vagy a szülõk árulásként átélt cselekedete. Hideg kályha: átértékelt gyerekkori emlékek; gyermekkori sérelem, amit csak felnõtt fejjel érzel át. Kályhát rakni: higgadt, józan, de nem érzelemmentes gondolkodás; nem akarod elkövetni - nem is követed el - azt a hibát, amelyet veled szemben elkövettek. Kályhát tisztítani: sikerrel leszel úrrá nemkívánatos indulataidon; van bátorságod szembenézni önmagaddal. Füstölõ kályha: igyekszel kiigadozni saját magadon, kutatsz a múltban; gondolkodásodban nagyobb teret engedsz a képzeletnek, mint a valóságnak.
^
- Szórakozottság: Kámforszagot érezni: kórházi emlék.
^
-Elmulasztott megemlékezés.
^
- Jónak hitt barátodtól nem kaptad meg a jogosan várt segítséget; különbnek hittél valakit, mint amilyennek bizonyult.
^
-Intrika, ami ellened irányul,
^
-Lásd: TEMPLOM
^
- Jó szervezõképesség, ügyes idõbeosztás. Franciaországban élõ ismerõseim szerint: gyerekes szexuális fantáziák. Meg kell jegyeznem, hogy ezt az értelmezést itthon nem tartom érvényesnek;Fanciaországban azonban valószínûleg helyes, ott ugyanis nem gólya hozza a gyereket, hanem a káposztában találják.
^
- Ügyesség; jó kedvvel végzett munka.
^
- Megvalósulatlan remények. Lásd még: HEGY.
^
- Francia kártya: raffinéria; magyar kártya: praktikusság. Kártyázni: általában jó kombinatív készség, kíváncsiság. Ulti: egészséges tisztánlátás. Piros negyven-száz ulti: iszonyú nagy szerelem. Römi: ki akarsz szedni másokból egy titkot. Bridzs: túlkombinálsz egy problémát. Bridzsparti, amelyet nem tudsz megkezdeni, mert csak ketten vagytok: unott partnerkapcsolat; ha hárman vagytok a bridzsasztalnál: ún. „külsõ kapcsolat kialakításán munkálkodsz. Tarokk: önfelmentés; elkövetett hibáid, esetleges jellemtelenségedért mindig másokat, a körülményeket teszed felelõssé. Póker: vagányabbnak tartod magad, mint amilyen valójában vagy. Pókerjátszmában olyan lapok, amelyek a valóságban nem fordulhatnak elõ például: öt ász, két kör dáma: ábrándozás, csodavárás, nyomasztó adósság, amelynek törlesztésére nincs reális esélyed. Ugyanezt jelenti, ha álombéli bridzsjátszmában 13 azonos színû lapod van. Kártyán nyerni: könnyelmûsködés, felelõtlen viselkedés. Nagy vagy kisszlem, durchmars, flös, póker: sikertelenség a magánéletben, de nem a szerelemben, hanem inkább a gazdasági, egzisztenciális körülményekben.
^
- Francia kártyában: kör ász: szerelem, kör király nõk álorrában: jó házasság, férfiálomban: önteltség; kör dáma férfiálomban: jó partnerkapcsolat, nõi álomban: vetélytárs. Kör bubi nõk álmában: vonzalom egy nálad fiatalabb fiú iránt, férfiálomban: hasonló. Pikk ász: pénz áll a házhoz. Pikk király: komoly, elmélyült vonzalom. Pikk dáma: gyász, átvitt értelemben is; veszteség. Pikk bubi: nõk álmában alapos gyanú, hogy egy nálad fiatalabb fiú érdekbõl vonzódik hozzád. Férfiálomban: érdekeid alakítják barátságaidat. Káró ász-férfiálomban: szex, nõi álomban: önszeretet; furcsa vonzalom; feminizmus. Káró király -jó barát. Káró dráma - kellemes társ, barátnõ. Káró bubi - jó program, vidámság. Treff ász - kár, veszteség. Treff király - kisebb baleset, pech. Treff dáma - belesodródsz egy kényelmetlen helyzetbe. Treff bubi: okvetetlenkedés. Kis lapok bármely színbõl - nem mered szabadjára ereszteni a fantáziád; minél kisebb alap, annál nagyobb a visszafogottságod. Magyar kártyában piros ász - boldog szerelem, piros király nõknek hódítás, férfiaknak: szerelmi siker; piros felsõ - nõnek: rivális, férfiaknak: csalfa nõ. Piros alsó - fiatal fiú. Tök ász - pénz, nyereség. Tök király - gazdag házastárs, tök felsõ - férfiaknak: felszarvaznak, nõknek: azt hiszed, hogy az ujjad köré csavarsz valakit, pedig más viszi el az orrod elõl; tök alsó - férfinak: értékes gondolatok, nõnek: kezdetben veszélytelennek tûnõ, inkább visszahúzódó barátnõ, aki komoly vetélytárssá válik. Zöld ász-beteljesülõ remények, zöld király-nõnek: szerelemre vágysz; várod keresed az igazit; férfinak: kalandozás; zöld felsõ - nõnek: csalódás, reményed meghiúsulása, férfinak: annyira könnyûnek tûnik a hódítás, hogy el is megy tõle a kedved; zöld alsó - fiatal lány, aki bajt okoz. Makk ász: értékes kapcsolat. Makk király - nõnek: megértõ, igazi férfibarát akivel kapcsolatod átalakulhat szerelemmé, férfinak: Te vagy a megértõ barát és nem biztos, hogy kedvedre való a szerep. Makk felsõ- nõnek: célratörés, számítás, férfinak: tévedés. Makk alsó: szerencsés új ismeretség. Kis lapok: ugyanaz, mint a francia kártyában, kivéve a piros tízest, ami szerelmi sikert jelent. Jolly Joker: ugyanis arra gondolsz, amire akarsz, nem befolyásolnak a tények. Skíz: bohóckodással, negédeskedéssel álcázott kemény célratörés. Üres kártyalap, pótlap - új, érdekes személy.
^
- Szerény segítséget kapsz. Kása, ami önmagától nõ, dagad: szövevényes pletyka, szószaporítás. Kása, ha egy edénybõl kifolyik: meggondolatlanul kifecsegsz valamit.
^
-Értelmetlen ragaszkodás.
^
- Önmagáért beszél. Bajba jutottál.
^
- Babkávé: spórolsz, kicsit többet is megengedhetnél magadnak. Feketekávé mokka: könnyelmûnek ítélt, valójában ésszerû viselkedés; ajándékot adtál annak, aki ezt megérdemelte. Tejeskávé: rossz szokásoddal felhagyni készülsz. Kávéfõzõ gép: erõlködés. Kávédaráló: unalmas háztartási munka, nem kedved szerint való vendégeskedés.
^
- Tehetség, amit nem használsz ki.
^
- Hidegség, féltékenység. Kék ember: addig packáztál, míg elvesztetted valakinek a szeretetét. Kék arc: féltékenység, múló érzelmek, amelyek ellen nem tehetsz semmit.
^
- Ha messzirõl látod: régóta õrlõdsz, pihenésre vágysz. Füstölõ kémény: gond. Gyárkémény: ijedtség. Ledõlõ kémény: szorongás. Kémény, ha megfogod, átöleled: férfiálomban: rideg környezet, nõk álmában: szexuális bátortalanság, amit több-kevesebb sikerrel. palástolsz; elhallgatod szerelmi igényeidet.
^
Optimizmus.  A kéményseprõ babona szerint szerencsét hoz, így ha álmodban kéményseprõvel találkozol, lehet hogy holnap szembe jön veled a nagy Õ. Optimista emberrel ez mindenképpen hamarabb megtörténik. Nem igaz?
^
Bosszút forralsz egy ellenséged ellen. Lásd. Vitriol.
^
- Lásd: FESTMÉNY, FÉNYKÉP
^
- Eseményhiány; lustaság.
^
- Ragaszkodás a formaságokhoz. Diákálomban: vizsgadrukk
^
Gyakran elõforduló álom, amikor valamit nem vagy képes megtenni, földbegyökerezik a lábad, nem mozdul a kezed, üvölteni, sikítani szeretnél de nem tudsz, nem vagy képes kinyitni vagy becsukni egy ajtót, nem mozdulnak az ujjaid, ki kell menned toalettre, de nem találsz wc-t, vagy az teljesen nyitott, mindenki láthat. Ezt az egymásnak ellentmondó érzelmek okozhatják, az adott cselekményt szíved szerint megtennéd, az általad képzelt figura helyébe lennél, de értelmed gátat szab ennek, vagy ha megtennéd szorongást, bûntudatot okozna.  Ezen kívül a valódi fizikai korlátok és szükségletek is okozhatják az álombéli tehetetlenség érzését, például elzsibbadt a kezed, ujjad, lábad és ezért nem tudod álmodban mozdítani vagy ha álmodban pisilnél, reggel vizes ágyban ébrednél.
^
Körültekintõ véleményalkotás; tárgyilagosság.
^
-Kisebb fajsúlyú esetleg hivatalos csalásra készülsz, vagy elkövettél ilyet.
^
- Nehezen, vagy egyáltalán nem látod be a tévedésed. Kérges kéz: ha a sajátod: mással végeztettél el egy rád osztott feladatot; ha másé: tisztelet.
^
Megtagadtál egy olyan szívességet, amelyet könnyen meg is tehettél volna.
^
- Agresszivitás. Férfiálomban: fenyegetettség. Nõi álomban: gonosz indulatok. Késsel ha rádtámadnak: nõknél: neked is terhedre vannak a saját indulataid, érzed, hogy ennyi hiba nincs is a világon, mint amennyit Te képes vagy találni másokban. Férfiálomban: rossz partnerkapcsolat, megalázó visszautasítás. Ha Te támadsz késsel - nõk álmában: kritikátlanság; egyetlen mércét ismersz, a magadét. Férfiálomban: kiszolgáltatottság, amely miatt szenvedsz, de nem vagy képes tenni ellene. Levegõben, magától mozgó, rémületet keltõ kés: régóta tûrsz; a békesség kedvéért alkalmazkodsz, megalkuszol, valójában gyilkos indulatok halmozódnak fel benned, amiknek a kitörésétõl joggal tartasz. Sok kés: sok felgyûlt indulat, amelyet nem akkor és ott adsz ki magadból, ahol az helyénvaló lenne.
^
Étkészlet: jutalom, amelyet megérdemelsz. Szerszámos készlet: olyan jutalom, elismerés, amit azért kaptál, hogy még többet vállalj; rádsóztak egy feladatot.
^
- Kevés szabadság, szabad idõ. Kévét kötni: sommás gondolkodás.
^
-Intelem. Fenyegetõ kéz: buta tanácsot kaptál. Hideg kéz: viszonzatlan szerelem, csalódás.
^
Bátortalan kísérlet valakinek a megnyerésére; fogadkozás, ígéret, amit nem tartasz meg.
^
-Felkészültség; rátermettség. Örömmel végzett munka.
^
- Csábítás, amelynek szívesen engedsz, ha nem éppen Te vagy a csábító. Kígyó, ha rémületet, iszonyt ébreszt, - nõk álmában: nem kívánt szex, rossz partnerkapcsolat. Férfiak álmában: elutasított vágyak, küzdelem, amelyet önmagaddal folytatsz. Kígyó, ha kedvesnek, szépnek látod, nem félsz tõle - nõknél: tényleg egyenértékû a férfiakkal és ezt nem szólamokkal, munkahelyi hangoskodással bizonyítod. Férfiak álmában: jó önismeret, kiváló feladatmegoldó képesség. Kígyó, ha az ágyadban találod: olyan érzelem, vágy, amit nem érzel a sajátodénak. Kígyó, ha megmar: - nõknél szerelmi csalódás, elhagytak, pedig Te - úgy hiszed - mindent megtettél. Férfiak: álmában: titkos, kínzó vonzalom. Kígyót ütni: megölni: nõknél: agresszivitás, utálod a férfiakat, úgy gondolod, kihasználnak; szexualitást eszköznek tekinted, amellyel célt lehet érni. Férfiaknál: bûntudat, szorongás. Kígyó, ha rádtekeredik és nem szabadulsz tõle: gyötrelmes szerelem. Kígyó, ha hozzád ér és hidegsége, érintése kellemes érzést kelt: anyagi elõnyökért létesített kapcsolat hogy finom legyek.
^
- Udvariasság, tapintat.
^
- Kínozni valakit, kínzást elszenvedni: nem vagy képes egyenrangú barátság, kapcsolat kialakítására. Vagy fölényeskedsz vagy meghunyászkodsz.
^
- Ha ijesztõ: rossz lelkiismeret, ha barátságos; nem ébreszt félelmet: elfogadod magad és másokat olyannak, amilyenek; kiegyensúlyozottság, tolerancia. Kísértet fehér lepelben: érzelmi, értelmi gazdagodás. Áttetszõ kísértet: jó emberismerõnek hiszed magad, úgy hiszed, belelátsz másokba; vigyázz, könnyen tévedsz! Kísértet, ha üzenetet hoz, tanácsot ad: tisztában vagy a saját esendõségeddel.
^
- Nem riadsz vissza a nehézségektõl; jól sejted, hogy fáradozásaid szép eredményt hoznak. Kókusztej: kedves malackodás.
^
Legtöbbször a betegségtõl való félelem jele; halogatott elintéznivaló, amellyel magadnak tartozol; saját magad háttérbe szorítása más, fontosabbnak vélt dolgok miatt; kórházban ápoltatni: panaszkodási hajlam, gyengédség utáni vágy; kórházban látogatni olyat, aki már nem él: keserû érzés mulasztások miatt; önhibádon kívül nem tudtál mindent megtenni, amit szerettél volna, más, tényleg fontos dolgok akadályoztak. Olyant látogatni, aki él és egészséges nincs kórházban: aggodalom magad miatt, elhanyagolod egy bajodat; ismeretlent kórházban meglátogatni: nem vallod be magadnak, hogy utálsz valakit, akit szeretned kellene. Kórházi ápoló: gyengédség. Kórházban eltévedni: azt képzeled, hogy van a dolognak végsõ magyarázata és azt keresed. Ismeretlen kórházban jól kiigazodni, otthonosnak érezni: hipochondria; kórházban bármilyen körülmények között jól érezni magad: intimitásra, testi gyengédségre vágysz, de azt nem a megfelelõ körülmények között keresed; a Fodrász álomnak a szigorított változata.
^
- Szembehelyezkedés; lázadás; eretnek gondolatok.
^
- Kielégítetlen kíváncsiság.
^
- Magadra erõltetett szerep; a gyengeségtõl való irtózás.
^
1 2 3 Tovább