Álomfejtés
Kattintson ide az adatok elküldéséhez!
Angyalka

ÁLMOSKÖNYV On-Line

Címszavak betűrendben

Reménykedsz, hogy elhatározásod sikerül. Ha elég erõteljes az elhatározás és kitartó vagy, meg lesz az eredménye.
Magnóliát ültetni amely aztán kivirágzik: siker; az ellenkezõje(elhervad) kudarc.
^
Kilátástalannak látod a jelenlegi helyzetedet, nem találod a megoldást egy vagy több problémádra.
Ha az alagútból kijutsz: saját erõdbõl fog sikerülni a gond megoldása, csak össze kell szedni a bátorságod és gyûjtened kell egy kis önbizalmat.
Ha eltévedsz és látod a kijárat fényeit, de nem tudod azt elérni: saját csapdádba kerültél, kérj segítséget egy szerettedtõl!
^
- Önállóság, jó vezetõi készségek. Macskakarmolás: átmeneti bizonytalanság, szívesen hagyatkoznál mások tanácsára, de büszkeséged tiltja a segítségkérést. Fekete macska: kockázatos vállalkozás, amelynek eredményében magad sem bízol. Cirmos macska: emelt fõvel viselt kellemetlenség; tarka macska: nem tudsz kialakítani egy véleményt. Macska, aminek olyan színe van, ami a természetben nem fordul elõ: kiegyensúlyozottnak, határozottnak mutatod magad, jókedvet színlelsz, holott épp ellenkezõ érzelmeid, hangulataid vannak.Megjegyzem, hogy szerintem a macska a szuverenitás és a kiszolgáltatottság együttes, ezért érdekes jelképe, számos alantas indulat áldozata. Valószínûnek tartom, hogy a macskák körüli balhitek kialakulása, a macskák üldözése azért gyakori, mert az emberek irigylik a macskák önállóságát esetleg hangos szerelmét, saját gyámoltalanságukért, kiszolgáltatottságukért a védtelen állatot, az igazi vad kicsinyített mását büntetik. Nehéz kivételt tennem a macska-rajongókkal, akik a gondoskodás ürügyén elõszeretettel ivartalanítják kedvenceiket. Nem tudom bizonyosan, hogy a macska álombeli megjelenése összefügg-e az általam feltételezett sajátos viszonyulással.
^
- Szabad szellem, önálló gondolkodás. Földre leesõ madár; tévedésed, amelyet nem ismersz be, talán még önmagadnak sem.
^
- Gyengeség; szereted magad olyanokkal körülvetetni, akik nálad rosszabb helyzetben vannak.
^
Segítségkérés. Ha madárfiókát, kismadarat a kezedben tartasz: segítesz valakinek; ha messzebbrõl látod, vagy fészkében van: félénkség; visszahúzódás.
^
- Jó és eredeti ötleteidet, elképzeléseidet értetlenül fogadják.
^
- Vetõmag: ügyes kezdeményezés. Gyümölcsmag: szerelem; kapcsolat, amelyet szeretnél szorosabbra fûzni.
^
- Nõk álmában: teherbe esés; a gyermekáldás körüli gondolatok. Férfiálomban: védelemkeresés.
^
- Balsejtelmek; kételkedsz saját eljárásod helyességében; olyan tanácsot fogadtál meg és próbálsz követni, amellyel nem értesz egyet.
^
- Mulasztás; hanyagság. Lásd még: KAZETTA.
^
- Ügyesség, éleselméjûség; igen jó képességek, amelyek nem párosulnak magasabb erkölcsi tartalommal; megnyerõ és szélhámoskodásra hajló személyiség. Majom fenekét látni: jó megérzés, helytálló vélemény, amelyet azonban nem taktikus kimondani. Régi feljegyzés: „Majomnak a piros ülepe: átlátsz egy elöljáród mesterkedésein„.
^
- Félretolsz egy végiggondolni való kérdést.
^
- Szerencse. Malac, ha idegenkedést, félelmet ébreszt: visszafogottság; álszemérem. a
^
- Céltudatosság, kitartás. Sajnos, kevesebb eredmény, mint befektetett munka. Szélmalom: nem tudsz a pénzzel bánni; szétszórod. Vízimalom: gõzölsz, hogy költekezhess; maszek zöldséges tünet.
^
- Meggondolatlanság.
^
-Termékenység, testi és szellemi értelemben egyaránt. Mandulabél: gyümölcsözõ ötlet, vállalkozás. Keserûmandula: ügyes terv, amely, sajnos, valaki ellen irányul; rossz irányba ható jó képességek, szervezõkészség. Mandula mint testrész; Mandulamûtét: - férfiálomban: szorongás, rossz partnerkapcsolat; megalázó visszautasítás; nõi álomban: agresszió; testi idegenkedés; kényszerbõl eltûrt szex.
^
- Közöny. Mandzsettagomb: régi barát, akivel szemben már nem azt érzed, amit korábban; illendõségbõl fenntartott kapcsolat.
^
- Protekciókkal, támogatással tudsz csak célt érni; de ezt nem ismered el.
^
-Tartalékolt, be nem vetett agresszív elképzelések; enyhe, de hatásos érzelmi zsarolással elért elõnyök; inkorrekt érvényesülés; jogtalanul szerzett elõnyök.
^
- Komoly gond; világnézet, erkölcsi válság; nem találsz választ a benned felmerülõ kérdésekre.
^
- A rosszabbik éned jelképe. Meggondolatlanul kimondott, de szellemes és találó megjegyzés, amelyet jobb lett volna lenyelned; engedsz egy belsõ csábításnak, úgy szerzel magadnak örömöt, hogy azzal másnak gondot okozol.
^
- Kiszínezett élmények hosszú elbeszélése; túlzott jelentõséget tulajdonítasz minden veled megesett dolognak.
^
- Makacsság.
^
- Ha barátságos; megbocsátás; nagy örömmel kibékülsz valakivel; ha ellenséges, fenyegetõ: felszívtad magad egy jelentéktelen dolog miatt; egy tökkelütött ismerõsöd felbosszantott.
^
- Maradi gondolkodás, aggályoskodás és az ebbõl fakadó eseménytelen élet. Nõk álmában: férfiakról alkotott helytelen elképzelések egész sora. Férfiálomban: olyan nõ ébreszti fel az érdeklõdésedet - nem is akárhogyan -, akirõl elítélõleg gondolkodsz.
^
- Takarékoskodás.
^
-Jó cimboraság, kedves cinkosság. Medve, ha ijesztõ: egy barátod árulása. Játékmedve, mackó: olyanhoz vonzódsz, akit kicsit kelekótyának tartasz; keresed az olyan kapcsolatokat, ahol gyámkodhatsz. Jegesmedve: erõltetett komolyság; a könnyedség hiánya.
^
- Lelkiismeret furdalás.
^
valamit, amit ébren nem engednél meg Szeretsz titokzatoskodni; nagyon vigyázol, hogy ne adj okot a szóbeszédre.
^
talányt-Lezársz, befejezel magadban egy ügyet; elhatározásra jutsz.
^
hajó, csónak - Szerelmi leleményeskedés, amely nem jár a várt eredménnyel.
^
- Ha te magad fulladsz meg: öröm ér. Ha a fulladástól megmentenek: egy jó akaróddal találkozol. Vízbe fojtanak: anyagi veszteség ér. Ha segítségére sietsz egy fuldoklónak: józanul oldasz meg egy veszélyes helyzetet. Vízi hulla: kedvtelés.
^
- Kínzó feszültség, gátlás: ha elõtted hajlanak meg: vágyott, de el nem ért diadal; gyõzelmi és sikerábrándok; feszélyezettség.
^
Egy ügyedet le szeretnéd zárni. Ha a konkrét lelki problémádat álmodod meg és ebbe belehalsz álmodban: a lelkedben lezártad ezt a gondodat.
^
- Szeretni vágysz. Meghatódni olyasmin, amit ébredés után nem tartasz meghatónak: nem mered érzelmeid megmutatni, félsz, hogy visszaélnek vele; nem tudsz számot adni magadnak, nem érted a saját indulataidat vonzónak, érdekesnek találsz valakit, akinek különben minden cselekedete, viselkedése távol áll tõled.
^
Rossz hír; munkahelyi konfliktus. Utólag értesülsz egy, személyedet, körülményeidet is érintõ, változásról. Meghívó, ami egy régen megtörtént eseményre, találkozóra szól: valami mellett elmész; túl lezseren kezelsz egy kapcsolatot, ami többet jelent számodra, mint ahogy azt hiszed.
^
- Tudod, hogy hibáztál; visszaéltél valakinek a bizalmával.
^
Titkos vágyaid jele; érzelmek, indulatok, vonzalmak, amelyeket titokban tartasz; újra és újra visszatérõ fantáziák; gondolatok, amelyeket hol kedvvel, hol feszengve szövögetsz.
^
- Ha Te szólítasz meg egy ismeretlent: barátságtalanul viselkedtél valakivel, aki kedvesen közeledett hozzád. Ha téged szólítanak meg megbocsátják türelmetlenséged.
^
- Hiába várt vendégek, látogatók; egyedüllét.
^
- Szenvedély, amelyet Te magad is helytelenítesz. Megvadult ember, õrült; türelmed fogytán van.
^
- Erõsen szépített valóság; elfogultság. Szerelmesnek: feltétel nélküli hit, gyanútlanság; a partner túlértékelése, felruházása olyan tulajdonságokkal, amelyekkel nem rendelkezik; házasnak: elfojtott féltékenység.
^
- Bonyodalom; véget nem érõ vívódás, perlekedés. Kikapcsolódás utáni vágy.
^
- Gondoskodás.
^
„Jegyzi anyádat„ Krúdy. Mell, ha ijesztõ vagy visszataszító lenne: kicsapongás, italozás, illetve az ezt követõ szorongás jele. Melled, ha mutatod, mutogatod: - nõi álomban: lépre csalsz valakit, ravaszul hódítasz;-férfiálomban: erõfitogtatás. Saját melled, ha az rossz érzést ébreszt: - nõknek: mulasztás a családoddal szemben; férfiálomban: legyõzöttség; rabulejtettség. Lány álmában: mell, ami ráncos, fonnyadt vagy beteges kinézésû: felesleges bûntudat, indokolatlan félelem.
^
-Ádáz indulatok. Lásd még: SZOBOR
^
- Jó összeköttetés, magas rangú protektor; jóbarát, aki eléd áll, segítséget nyújt.
^
- Hencegés.
^
- Pontatlanság, kapkodás. Utazás elõtti álomban: túl szoros, túltervezett, túlszervezett program.
^
- A jövõdtõl való aggódás; gyûjtögetés, spórolás.
^
- Hirtelen támadt kimerültség, fásultság; egyszerre több ismerõsödben is csalódtál; átmeneti kiábrándultság, ami különösen azért zavar, mert különben lelkes, lendületes természetû vagy. „Betegnek mennyországban járni:jegyez közeli gyógyulást„ Krúdy.
^
- Jó elhatározás; jó irányú változás. Különben lásd még AUTÓ.
^
Lánynak: csalódás; terveid nem váltak valóra. Asszonynak; kialakulófélben lévõ viszony. Férfiálomban: kedved ellen való fordulat.
^
- Diákálomban: egy pedagógus iránti vonzalom jele. Felnõttálomban: elégedetlenség, unott körülmények. Gazdag ember álmában:fösvénység.
^
Gyermekálomban kiselhagyatottság. Felnõttálomban: jól tûrt, sõt kedvelt magány, egyedüllét.
^
Gyermekálomban: igazságtalanság, büntetés. Felnõtt álomban: kellemetlen házastárs, partner.
^
- Lásd: LÁTCSÕ
^
-Jó színben akarsz feltûnni, ami természetes. De ha nem igyekeznél annyira, jobban sikerülne.
^
- Menekülés a valóság elõl, nyomott, kedélyállapot; metró, amely nem áll meg, elrobog veled az állomások mellett: kisajátító partner, aki elvonja a figyelmed minden egyébrõl, elidegenít a barátaidtól. Metróban benn rekedni angol magyarázat: két tûz közé vagy szorítva „Between the devil and the deep sea„
^
Ha vágyat ébreszt: önmagáért beszél. Ha idegenkedést, megütközést vált ki: félsz, hogy valamely titkod kiderül. Ha Te vagy meztelen ott, ahol ez nem helyénvaló és ebben a helyzetben szorongsz: feloldódási képtelenség; rossz eszközökkel próbálod magad felé fordítani az érdeklõdést. Ha jól érzed magad meztelenül, örömmel tölt el: érdekes tehetség; kitárulkozás, gyakran jó színészi képesség; színészkedési hajlam; különben ital hatása alatt tett hazug vallomások, viselkedések; kitalált történetek színes elbeszélése. Meztelen emberek között lenni esetleg felöltözve és ettõl kínos zavart érezni: sznobérig; lépéstartási kényszer; nálad tekintélyesebbnek ítélt személyek véleményének a meggyõzõdésed ellenére való hangoztatása, saját ízléseddel ellentétes cselekedetek.
^
Szabadság utáni vágy.
^
- Pletyka. Nincs kivel megosztanod a gondolataid - érzed, de azért naponta többször is megpróbálod megértetni magad.
^
- Megtisztulási, jobbá válási törekvés; jószándék. Nem tudsz annyit tenni szeretteidért, amennyit szeretnél.
^
- Szerencse.
^
- Bûnös gondolatok, esetleg tettek; rossz lelkiismeret. Mocsáron járni veszélyérzet nélkül vagy jó érzéssel: szigorú, fenyegetõzõ környezet; elkövetett kisebb hibáidért rettentõ letolást kapsz. Mocsárba elmerülni: igen károsnak ítélt szenvedély; eladósodás. Mocsáron csónakázni: szokatlan szerelmi vágyak.
^
- Jó beosztási, szervezési képesség, ami olykor kicsinyességgel párosul.
^
- Szép érzések egy régi ismerõssel, baráttal szemben. Fiatalkori szerelem emléke. Mohos fa: be nem teljesedett régi szerelem; régi mulasztás, amelyet nem tudsz megbocsátani magadnak. Moha, ha szobádban, bútoraidon van: kissé megfakult szerelmi kapcsolat, ami szeretetté, barátsággá alakul.
^
- Szorgalmas, szívós munka, amelynek eredményét mások élvezik; javaidat szétszórod, szétosztogatod.
^
Egy ellened irányuló alattomos lépés, amely nem ér célt, mégis maga a szándék rosszul esik neked; váratlan helyrõl, személytõl érkezõ kellemetlenség.
^
- Azt jelenti, akinek a monogramját látod: félszeg vagy vele szemben, „álmodni sem mersz„ róla. Ha sajátod: magadnak kell segíteni magadon, nem tud más. Ha ismeretlen név kezdõbetûi: nem engedsz magadban utat egy ébredõ érzelemnek.
^
-Vigyázz,mert elragadnak az indulataid! Földmoraj: bûnösnek érzed magad, pedig csak kicsit hibáztál.
^
- Úgynevezett „tisztátalan„ valójában igen kellemes gondolatok, érzések. Tusolni: kapcsolataiddal packázol, könnyelmûsködsz.
^
- Szívesen nézel tükörbe.
^
-Idõnként meghökkensz a saját ötleteidtõl; különös dolgok jutnak az eszedbe.
^
- Utálatos feladat, amit humorral oldasz meg.
^
- Lásd: NEVETÉS.
^
- Megújulási készség. Képes vagy mindent elölrõl kezdeni.
^
- Ruhanemût mosni: félrelépés. Fogat mosni: restelled saját ellenséges indulataidat, de nem bírod leküzdeni azokat. Élelmiszert mosni: folyó víz alatt: könnyelmûség, anyagiakban és érzelmekben egyaránt; élénk, kissé csélcsap természet; edényben mosni, áztatni ételt: pedantéria, spórolás, egy ideig tartó visszafogottság, majd egy fékevesztett cukrászdalátogatás, vagy valami még annál is jobb követ.
^
- Halogatás; egy kényelmetlen ügyet el kell intézned, nemet kell mondanod valakinek. Mosógépbe olyan dolgot, dolgokat tenni, ami nem oda való: udvariasságot kell magadra erõltetned.
^
Kedves és pikáns kamaszkori élmény, emlék.
^
-Távol akarsz magadtól tartani visszatérõ, neked nem tetszõ gondolatokat.
^
- Ismeretlen rendeltetésû motorgép: tájékozatlanság; amely megõrzi a gyermeki derûdet.
^
Férfiálomban: nagy lendülettel ráhajtasz a barátod, esetleg közelebbi hozzátartozód nõjére. Nõi álomban: egy barátnõ iránti rajongás, aminek rossz vége lesz: addig ömlengsz róla, amíg a partnered is felfigyel rá - lehet, hogy ezt akarod?
^
- Férfiálomban: agresszivitás. Nõi álomban: ha nem is tudod magadról, de szereted az erõszakot és ki is hívod azt.
^
- Tettvágy.
^
- Amit akaratod ellenére teszel: szétfeszít az indulat. Mozgás, aminek nem találod magyarázatát, önmaguktól mozgó tárgyak: féken tartott fantázia.
^
- Ha nem bírsz, lásd KÉPTELENSÉG.
^
- Mások dolgaival való törõdés; kíváncsiskodás. Gyakran álmodnak moziról, akik saját erejüket mások gyengeségébõl merítik; azért hallgatnak végig panaszokat, bajokat, mert ezek által saját relatív jó helyzetüket igyekeznek - elsõsorban maguk számára - igazolni. V. ö.: CIRKUSZ, SZÍNHÁZ. Autós drive-in mozi: nem vagy egyenes önmagadhoz. Ürügyeket keresel ahhoz, hogy megcsináld, ami jólesik; fájdalmat érzel, hogy bódító hatású tablettát vehess be USA-beli magyarázat.
^
- Nõi álomban: elõnyben részesíted a látszatot; a kollégáknak, a szomszédoknak viselkedsz; ha õk tudják, hogy körülötted minden rendben van, akkor nem számít semmi. Férfiálomban: visszavágyódás a gyermekkorba.
^
-rendszeretet; szigorúság; különösen pénzügyekben.
^
-Álságos jellem; szenvelgõ mûbarátság; változékony hangulat.
^
-Tiltott szerelem, tiltott gondolatok; elvi ellenzékiség, vitakedv; vitaszeretet. Máglya, ha megégetnek rajta: túl heves indulatok, félelem önmagadtól. Lásd még: TÛZ.
^
- Akaratod, meggyõzõdésed ellenére kialakuló érzelem, amely ellen küzdesz.
^
- Rájössz, hogy félrevezettek. Mákdaráló: függõ helyzeted miatt kénytelen vagy eltûrni valakinek a bosszantó és gyerekes hencegéseit.
^
- Csókolózás. Málnás kert: szerelmi játék. Málnaszörp: visszautasítottál egy közeledést és most bánod; nem mentél bele valamibe, amihez kedved lett volna.
^
- Csábítás; mályvaszín: józanság; érzelmeid elé helyezed az érdekeidet.
^
-Fennköltség, erõltetett választékosság. Szigorú ítéletek.
^
- Rúdon - nõk álmában: szex. Férfiálomban is az, csak bizarrabb ötletek jele. Kötélen: rajongás, gyerekes ragaszkodás. Földön mászni: meggátolt újítókedv; ne hagyd magad háttérbe szorítani! Fára mászni: jól képviseled a saját érdekeidet. Hegyre, hegyoldalon mászni: egy gyengeséged, félelmed leküzdöd; jó irányú változtatáson mész át.
^
- Mást mutatsz és mást is hiszel magadról, mint amilyen vagy.
^
1 2 Tovább