Álomfejtés
Kattintson ide az adatok elküldéséhez!
Angyalka

ÁLMOSKÖNYV On-Line

Címszavak betűrendben

Általában: hozzáállásod a rizikós de nagyon áhított dolgokhoz. ;
Alattad vagy lábad alatt beszakadó, kilyukadó födém, emelet: abszolút kockázatkerülés, de valószínûleg tényleg veszélyes lehet az a dolog.
Olyan épületszint, amin csak szegély vagy szabályos útvonal mentén lehet közlekedni, különben lezuhansz: türelmetlenség; kicsit rugalmasabb gondolkodással, a veszélyek megfelelõ átgondolásával a kockázat csökkenthetõ. Puha födém amin élvezettel járkálsz: szereted a rizikót.
^
Ügyesen úgy intézed, hogy valami kitudódjék, anélkül, hogy indiszkréciót követnél el.
^
- Igyekvés; aprófa: kényes, bizonytalan helyzet, amelybõl kis taktikus lépésekkel kikerülsz.
^
- Siker, amire magad sem számítasz. Fára mászni: érdekeidet ügyesen érvényesíted. Fáról leesni: túlbecsülöd erényeidet. Õszi fa: megszépült emlékek. Dús lombú fa: becsület. Kivágott fa: nõk álmában: kegyetlenség, férfiálomban: túl szigorú környezet.
^
Pontatlanság. Repedezett, szuvas faburkolat: felesleges fáradozás.
^
- Reális észjárás, jó ítélõképesség.
^
- Képlékenység; nagyon könnyen kerülsz mások befolyása alá, viszont hamar belátod tévedésed.
^
- Finomkodás; úgy akarsz hódítani, csábítani, hogy távolságot tartasz.
^
- Kielégítetlenség; önmegtartóztatás; vonzódsz a szenvedéshez.
^
- Gondolataid elkószálnak, ábrándozol; olyan szerelmi játékokba mész bele, amik nem kedvedre valók.
^
Szépérzék, jó ízlés. Könnyen különbözteted meg a valódi értéket a hamistól.
^
- Kis tévedés.
^
Konzervatív gondolkodás. Levegõben repülõ fakanalak: nõi álomban: huncut gondolatok. Férfiálomban: méghuncutabbak. Eltört fakanál: elutasítod saját gondolataidat; haragszol.
^
Kellemetlen következményei lehetnek, ha túlságosan sokat foglalkozol egyetlen bizonyos dologgal. ; Makacsul kitartasz egy téves elképzelés mellett.
^
- Gondolkozz el, hátha szándéktalanul megbántottál valakit.
^
-Idegenségérzés, eltávolodás. Falat építeni: tiltakozol egy érzés ellen. Kihasadó fal: munkahelyi kényelmetlenség. Falat bontani: múlófélben levõ szerelem. Fal, amin át akarsz mászni: felesleges fáradság. Falhoz hozzáragadni: akaratod ellenére eluralkodik rajtad egy indulat vagy érzelem. Falat festeni: félsz, hogy elkövetett hibád kitudódik. Összedõlõ fal: sikertelen erõfeszítés; hiábavaló igyekezet.
^
- Idegen, békés falu: új barátság, jó kapcsolat. Ismerõs faluba érkezni, ahol az emberek idegenek: keserû csalódás. Hegyoldalba épült falu: lassú haladás; még hosszú utat kell megtenned céljaid eléréséért.
^
- Ügyeskedés, cselszövés. Ha könnyedén ki tudod faragni, amit akarsz: sikertelenül és feleslegesen igyekszel másokat magadhoz hasonlóvá tenni. Ha faragásodból mindig más kerekedik ki, mint amit akarsz: meggyõzõdés nélkül hajtogatsz másoktól átvett gondolatokat. Szerszámot, eszközt faragni: elmélyülés; jó gondolatok.
^
- Kedvetlenség. Fehér farkas: új ismerõseid csalódást okoznak. Szelíd farkas: megbékélés, beletörõdés. Támadó, vicsorgó farkas: lázadozás. Farkas, ami kosarat, csomagot visz: nagyon keserû gond, amitõl lassan megszabadulsz. Ruhába öltözött farkas, felnõtt álomban: keserves csalódás, fájdalom, ami lassan, de biztosan elmúlik; baj, amibõl kifelé tartasz.
^
- Zavar; kettõs érzelem.
^
- Szerencse. Ha farkad nõ és azt mozgatni tudod: nõk álmában: uralkodsz, parancsolgatsz, feleslegesen ellenõrzöd a környezeted. Férfiálomban: kiszolgáltatottság. Ha farkad nõ, amit nem tudsz megmozdítani, vagy az akadályoz a mozgásban: nõi álomban: túl naiv, túl korrekt vagy egy kapcsolatban, viszonyodban. Férfiak álmában: õszinteségeddel visszaélnek. Farkat csóválni: serénykedés, helyezkedés.
^
- Nem tudsz eljutni egy kellemesnek hitt helyre.
^
- Azt várod, hogy szórakoztassanak, unatkozol; sikertelenül akarsz félrevezetni valakit.
^
- Veszély, ellenséged úgynevezett övalatti támadása.
^
- Tekintély, tisztesség.
^
- Új örömöt találsz egy régi kapcsolatban; visszatérõ jóbarát.
^
Hasznos idõtöltés, bevétel. Fazék, amibõl kifut a tartalma: elõbb jár a szád, mint az eszed.
^
- Hosszúra nyúlt, idõt rabló beszélgetés, számodra érdektelen dolgokról.
^
- Rossz hír. Fecskefarok: alapos ok a hiányérzetre.
^
Oktalan kishitûség; úgy hiszed, hogy ráutalódsz másokra.
^
- Szorongás, amelyet léhaságod miatt érzel.
^
-Rendetlenség; összekuszálódott érzelmek; úgy érzed összecsapnak a hullámok a fejed felett; kapkodsz.
^
- Mindig agresszivitás. Rád szegezett fegyver: kényszerhelyzet; saját érzelmeid indulataid akadályoznak abban, hogy jobbá váljék közérzeted. Ha Te fogsz fegyvert valakire: bûntudat, szégyen, amitõl nemsokára megszabadulsz; felhagysz egy rossz szokásoddal; egyelõre csak haragszol magadra miatta.
^
- Felgyülemlett indulatok, amelyeket nem ott adsz ki magadból, ahol azok felhalmozódtak; visszaélsz valakinek az alárendelt helyzetével.
^
- Megtisztulás; jobbá válás. Fehér fény: belátod egy hibádat.
^
- Zökkenõkkel teli kapcsolat. Nõi fehérnemû: nõk álmában: rajongás egy barátnõ iránt, amit szenvedélyes összeveszés fog követni; férfiálomban: pikáns gondolatok. Férfi fehérnemû: nõknek kiforratlan érzelmek; férfiálomban: röstelkedés, okkal ok nélkül.
^
- Testtõl eltávolított emberfej: támadás átgondolatlan véleménynyilvánítás, felelõtlen ígéretek. Állatfej: kissé bolondnak tartod magad, pedig lehet, hogy sokkal helyesebben ítélsz, mint a nálad tekintélyesebbek. Ha a fejed megfordul a nyakadon és hátrafelé néz: alattomos ellenség. Földbál kinövõ fej: megvalósíthatatlan elképzelések, ábrándozás. Ha saját fejedet látod testedbõl külön: megújulási képesség; ha nehezen is, de változtatsz elõnytelen szokásaidon.
^
Régen elkövetett hibád, régi tévedésed.
^
- Nehezen megszerzett érdemek.
^
- Intrika; rosszindulat.
^
Félelem, rossz közérzet, nagy gond, elkeseredettség; úgy érzed felesleges vagy, nincs rád szükség.
^
- Unalom. Állat fekhelye: visszafogottság, elfojtott indulatok.
^
ruhát, kabátot, kalapot - Kikapcsolódás. Nõk álmában kalapot fogasra akasztani: megadod magad egy õszinte érzelemnek. Férfiálomban ugyanez: kis szégyen.
^
- Mások hibáját magadra veszed; olyan dolgok miatt emészted magad, ami miatt másoknak kellene a fejüket törni. Hiábavaló áldozatvállalás.
^
- Csalódás; olyannak hittél, aki becsapott.
^
- Félénkség, elveszettség érzés; gyermekkori sérelmek felbukkanása egy aktuális esemény hatására.
^
- Csillapodj le, talán nem is olyan felháborító, amirõl álmodtál!
^
-Aggodalom, szorongás. Viharfelhõ: rideg értetlen környezet; bárányfelhõ: mentséget, kibúvót keresel, pedig tudod, hogy hibáztál; sok bárányfelhõ: ügyetlenségnek álcázott kitolás.
^
- Régi vágyad megvalósul.
^
- Mástól vársz megoldást, segítséget egy olyan bajodra, amit csak Te orvosolhatsz.
^
-Jelenet; nem meggyõzõdésbõl fakadó érvelés; idegen tollakkal ékeskedsz. Felvonulásban élen haladni: engedelmesség, birkatürelem. Felvonulásból kimaradni, kilépni a sorból: rossz irányba befolyásolnak.
^
- L. Lift.
^
Erkölcsi kérdések foglalkoztatnak; egy rosszabb helyzetre ébredni, mint amibõl ébredtél: világnézeti válság, eredményes önvizsgálat.
^
- Nyugalom. Havas fenyõ: békesség.
^
Szürke hétköznapok, annál színesebb fantázia. Ha az álombeli festményen a színek uralkodnak: nem tudsz megválni sem tárgyaktól, sem emberektõl.
^
- Leplezkedés, alakoskodás. Olajfestményrõl lepattogzó festék: elõbb-utóbb igazi természeted kerekedik felül. Színes festék: ragaszkodás. Ha festéket kennek szét rajtad: nyereségvágy. Ha Te festesz be valakit vagy valamit: odafordulás, szeretetigény; gondoskodás, amivel magadhoz akarsz láncolni valakit.
^
- Kis ajándék.
^
- Teljesületlen remények. Dobozban levõ film: titok, amelynek a nyomára jársz. Dobozból kicsúszó, letekeredõ filmszalag: úgy gondolod-érzed, hogy mások jobban kiigazodnak a Te dolgaidban, mint magad.
^
- Nem hagynak békén, nyugalomra vágysz; úgy érzed, nincs magánéleted.
^
- Tisztességtelen haszon.
^
bér - Meggondolatlanság. Másnak a fizetését, munkabérét felvenni és elveszíteni: irigység.
^
- Hibáidat a fejedre olvassák.
^
- Kamasz álomban: Az illetõ személy tetszik neked, szerelmes vagy bele. Próbáld meghódítani a valóságban is. Az sem nagy baj ha nem sikerül, majd jön egy másik.
^
- Mozgásigény; jó közösségi szellem.
^
Ha a hajadat vágja: rosszul végzõdõ szerelmi kaland. Fodrász, aki a frizurádat csinálja: nem tudod jól megkülönböztetni a szeretetet az érdeklõdést és a szerelmet; illetve a szerelmet és a testiséget.
^
- Nehezen elszenvedett vereség. Kiesõ fog: fájdalmas veszteség. Ha más szájából fogak hullanak a kezedbe: nem tudsz viszonozni olyan érzelmeket, amelyeknek az elõnyeit igencsak élvezed.
^
- Gondtalanság. Fogasra akasztott holmi: kibújsz a hétköznapok szürkeségébõl, legalább is egy rövid idõre.
^
- Kisebb beilleszkedési zavar, még új vagy egy helyen. Fogaskerekû vasút felfelé: számító szerelem; lefelé: elvesztett önuralom.
^
- Magad is tudod, hogy nagyon nyers voltál. Mûfog; mûfogsor: hivatkozol olyan összeköttetésekre, amelyek nem léteznek. Szereted, ha félnek tõled, így leleplezed gyávaságodat.
^
- Kínos élethelyzet. Válófélben levõk álmában: kifosztottságérzés. Egyedülállók álmában: olyan helyzetbe kényszerítenek, amit nem kívánsz, partneredet túlon túl is rámenõsnek tartod.
^
Jó megfigyelõképesség; jó ötletek, amelyeket nem hasznos dolgokra használsz; szellemes, de bántó megjegyzések.
^
-Titkolt ellenséges indulatok.
^
-Ellenségre gyanakszol, holott Te vagy a magad ellensége; sorozatosan követsz el olyan dolgokat, amibõl kellemetlenséged származik. Megfojtani ismerettent: legyõzöd a benned levõ önpusztító tulajdonságokat. Fojtogatni valakit, akit különben ismersz és szeretsz: lázadás egy rádkényszerített érzelem ellen, az önállóságodon esett csorba.
^
- Alaptalan szóbeszéd; foltozni: kimagyarázkodás. Tintafolt: rosszmájú megjegyzés.
^
- Csendes folyó: kiegyensúlyozott kapcsolat. Megáradt folyó: családi viszály; veszekedés.
^
- Ragaszkodás. Elszakadt fonal: messzire került családtag; megszakadt barátság. Motringolt fonal: önzés.
^
- Romantika.
^
- Udvariasság; felszínes beszélgetés.
^
- Váratlanul feltámadt érzelmek; olyasmi történik veled, amirõl azt hitted ilyen soha nem fordulhat elõ; változás.
^
- Megalapozatlan tervek, ábrándok. Fémet forrpontig melegíteni: bátor, de véghez vihetõ tervek; egészséges kockázatvállalás.
^
- Két látszólag össze nem függõ dolog között kissé erõltetetten hasonlóságot fedezel fel; jó fantázia.
^
- Merész elképzelések.
^
- Nõk álmában: vezetõ szerepre való törekvés. Férfiálomban: alárendelt helyzet, ami ellen tiltakozol.
^
- Értékes ajándék.
^
-Fantáziadús személyiség, megvalósulatlan álmok; nem túl jó kapcsolatteremtési készség.
^
- Nem nehéz határt szabni vágyaidnak; rém jól nevelt vagy. Ha a gyermeked álmodik fridzsiderrõl: légy hozzá engedékenyebb.
^
- Olyan beszerzés, amelyben sok örömed telik.
^
- Nem akkor szólaltál meg, amikor kellett volna; már mindegy.
^
-Bók, szépelgés; démoni csábítás, aminek ugyancsak nehéz ellenállni.
^
- Jó helyezkedés, ügyesen érvényesülsz. Futni ellenség elõl: lásd: ÜLDÖZÉS.
^
- Változás, kívülrõl jött segítség.
^
A fájdalom álmodban akkor jelentkezik ha alvás közben valóban fáj valamid. Súlyos lelki problémák is megnyilvánulhatnak fizikai fájdalomként. Valami nagyon nyomja a szíved.
^
-Szólamok, amelyek megszépülnek benned; még ha üresek is. Fáklyás felvonuláson részt venni, fáklyát vinni: tõled idegen gondolatok hatása alá kerültél; fáklyát a magasba emelni: áldozatkészség; fáklyát adni; gyújtani: szerelem. Fáklyával szaladni: nemes eszmék.
^
- Friss, gusztusos fánk: testi vágy. Száraz, kihûlt fánk: sikertelen kaland; lekváros fánk: anyagi befektetés egy szerelmi terv megvalósításához.
^
- Titokzatosnak hitt emberek, akiken nehezen tudsz kiigazodni. Fáskamra, ahol nagyon jól érzed magad: kellemes, titkolt érzelem. Fáskamra, ahonnan ki akarsz menekülni: nem tudsz megszabadulni egy nyomasztó emléktõl.
^
-Alakoskodás, pózolás. Fátyollal takart arc: vissza kell fojtanod haragodat. Lebegõ fátyol: félelem.
^
- Magadban megtalált hiba, kritikus önértékelés. Nem mûködõ fék: szenvedély. L. még: Autó.
^
- Ha olyan dologtól, tárgytól félsz, ami ébren kedves a számodra: zavarban vagy egy kapcsolatodban; kis árulásra kényszerülsz. Félelem egy különben szeretett személytõl; ha egy kedves, általad jól ismert alak közeledik feléd, majd hozzád közel érve hirtelen ijesztõvé, ördögivé válik: érzelmi zûrzavar, nagyon tiltott dolog után vágyódsz; haragszol arra, akibe szerelmes vagy.
^
Családon belüli versengés. Gyermekálomban: testvérféltékenység.
^
- Veszekedés.
^
1 2 Tovább