Álomfejtés
Kattintson ide az adatok elküldéséhez!
Angyalka

ÁLMOSKÖNYV On-Line

Címszavak betűrendben

Megunt szerelem. Férfiálomban: nem fontos, hogy magadban keresd a hibát.
^
- Kikívánkozik belõled titkod; csak ott és akkor hozakodj vele elõ, ahol ezzel mást nem bántasz meg. Neonreklám: már késõ az óvatoskodás, ott fecsegtél, ahol nem kellett volna.
^
-Diákálomban: unalmas elõadás bugyutának tartott tárgya, tanár. Felnõttálomban: készülsz egy véleményed szellemes, hatásos összefoglalására; meggyõzõ érvek után kutatsz.
^
Nagy fogadkozás, elhatározások, amelyeket-ezúttal szerencsére - nem tartasz be.
^
- Ha üres: társtalanság; különben lásd: ORVOS
^
- Szükséges, ám kellemetlen körülmény; hivatalos ügy, amelyen túl kell esned.
^
Falon: beavatkoznak a magánügyeidbe. Repedés a földön, padlón: két, általad kedvelt személy összekülönbözõdése.
^
- Kielégítetlen alkotókedv; azoknak az álma, akiknek a tehetsége, kreativitása nincs kihasználva; olyan munkát vagy kénytelen végezni, amelyhez semmi kedved; másra, fõleg többre lennél képes. Ha szárnyad nõ és repülsz: lustaságod akadályoz abban, hogy értékesebb tevékenységbe kezdj; nem élsz a lehetõségeiddel.
^
- Vágyaid, reményeid jelképe. Minél messzebrõl látod, annál elérhetetlenebb célok, ábrándok. Nõk álmában: uralkodnivágyás; férfiálomban: gyengeség, amelyet túl gondosan titkolsz. Repülõgép, amely ijesztõ, rémületet keltõ közelségbe kerül hozzád: rossz partnerkapcsolat; nõknek: örömtelen szex. Repülõgépen utazni: szerelmi ügyeskedés. Repülõgép, ami a földön halad: gondolatokban, ábrándozásokban elért sikerek; magadnak nyújtott elégtétel. Repülõgép-szerencsétlenség, zuhanó repülõgépet látni: érzelem nélküli nyájasság; önmagad elõtt is titkolt rosszindulat; férfiálomban: szerelmi kudarc. Kötélrepülés, légiparádé: nõknek: szexuális alakoskodás, igazi vágyaidat titokban tartod; férfiálomban: kalandhajszolás, mennyiségi szemlélet a szerelemben.
^
Meghátrálás; egy jó elképzelés kishitû feladása, bátortalanság.
^
- Civódás; vita valami hülyeség miatt.
^
Nõk álmában: önlebuktatás. Úgy intézed az ügyeidet, hogy titkaid kiderüljenek; retikült elveszíteni: rossz ötlet, terved nem sikerül. Férfiálomban: titkos vágyak, sajátos vonzalom.
^
- Lásd: PISZTOLY
^
Férfiálomban: jó ötlet; nõk álmában: veszélyes kihívás.
^
- Örömhír; rigófütty: meg kell emlékezned egy barátod születésnapjáról.
^
- Beugratnak.
^
- Keservesen összegyûjtött pénz. Szétszórt rizs: a legkisebb kiadásodat is bûntudat követi. USA-beli magyarázat szerint rizs boldogság, gazdagság.
^
Komoly érzelmi veszélyhelyzet; igyekezet, erõfeszítés, hogy megfelelj a saját magadról kialakított képnek; túl jóságos, higgadt és fegyelmezett akarsz lenni, mindezen közben ott veszted el a türelmed, ahol ez a legkevésbé helyénvaló. Férfiálomban: hûvös angol urat alakítasz arra gyanakszol, hogy szexuális teljesítményed nem megfelelõ.
^
- Mások alábecsülése. Gyermekálomban: társasághiány; tiltott barátkozás.
^
- Értelmetlen szabályok, illetve azok elleni lázadás.
^
-Idõdet rosszul osztod be.
^
- Nehezen betartható szabályok, kellemetlen kötelezettség.
^
- Kisgyerek álmában: önállóság utáni vágy. Felnõttálomban: nyakasság, dac.
^
- Merész és igen kockázatos vállalkozás; habozás; szerelmi kaland, ami rendkívüli bonyodalmakat okoz.
^
Régi feljegyzés szerint: férfinak: telhetetlen szeretõ; nõnek szerelemmel szerzett gazdagság.
^
- Túlhajtottság; elhanyagolod magad.
^
- Leleplezõdés, rosszul alakított szerep.
^
- Nem tudod, hogy hányadán állsz.
^
- Ellenséges érzelmek, gonosz tervek.
^
- Szorgalom.
^
-Elavult gondolatok; valaha haladónak számító, ma már túlhaladott nézetek. Rozsdás autó: hajdani dicsõség, hõsiessé szépített múlt.
^
- Olyanok ismeretségét, barátságát keresed, akik nem viszonozzák az érdeklõdésed; megpróbálsz felzárkózni egy igencsak túlértékelt társasághoz.
^
- Ügyesen, jól érvelsz; magyarázatodat elfogadják.
^
- Általában takargatnivaló. Fehér, menyasszonyi ruha: álszentség; megszépített emlékek. Fekete ruha: komolyabbnak, okosabbnak igyekszel feltüntetni magad, mint amilyen vagy. Szürke ruha: beilleszkedési nehézség. Mintás ruha: egymásnak ellentmondó gondolatok, érzelmek. Nõnek férfi ruhába öltözni: abban mutatkozni: unalomvágy. Férfinak nõi ruhában lenni: ha az örömöt okoz: különös vonzalom: ha idegenkedést, szégyent ébreszt: szeretnél egy kicsit könnyebben élni. Másnak, ismert személynek a ruhájában lenni: irigység, féltékenység. Ruhát topni: csapdát állítasz valakinek; megszégyeníted egy hozzátartozódat. Ruhába öltözött állat: nagy szomorúság, amelyet titkolsz. Régi, használt ruhák között kutatni, poros ruhát fölpróbálni: felelõtlenség, komolytalanság. Piszkos, pecsétes ruhában lenni: ha kínos érzést okoz: hazudozás; ha nem zavar: úgy hiszed, hogy mindenkinél okosabb vagy. Kockás ruha: segítséget vársz, gyámolításra szorulsz. Ruha, amibõl kilátszanak szokásosan eltakart testrészeid: nõnek: érdekbõl kötött ismeretség, házasság; pénzért folytatott viszony; ha a hiányos öltözék szégyent ébreszt: önámítás; tényleg bele is szeretsz abba, aki gazdag. Férfiálomban a hiányos, nem mindent takaró ruha: magamutogató hajlam; esetleg jó szónoki, színészi képességek; ha kínos érzést okoz: meggyõzõdésed ellenére vállalt politikai vagy közéleti szereplés: elveid ellen tett nyilatkozat. Használt ruhát vásárolni: megbánt könnyelmûség; eladni: be nem tartott fogadalom. Idegen, ismeretlen ruhát öltözködési cikket találni a saját holmid között: olyan tulajdonságaid, amelyeket eltagadsz magad elõl. Ruhanemûvel telezsúfolt helyiség: eddigi hazudozásaid, hencegéseid, amelyek megakadályoznak bárminemû feloldódásban; nem bírsz õszinte lenni még ha akarsz sem, annyira természeteddé vált, hogy mindent túlozva, pontatlanul adsz elõ. Pompás, díszes ruha, amely feltûnést kelt: a kiszolgáltatottságtól való félelem; úgy érzed, hogy mások félrevezetése hatalmat ad. Báli, estélyi ruha ott, ahol ez nem helyénvaló, például munkahelyen: szavakkal és nem tettel való érdemek. Bohócruha: megjátszott segítõkészség; tanácsadás címén mások titkainak kiszedése; édelgés mások problémáin. Egyenruha: parancsolgatási hajlam; mások szekírozása. Bõrruha: agresszivitás. Ruhástól vízbe menni: felelõtlenség, derûs mánakélés. Fürdõruha: titkodról szeretnéd, ha kiderülne.
^
- Helytelen nézetek; bajkeverés. Ruhatár, ha a magad holmija elvész benne: leleplezõdéstõl való félelem, ruhatár, ahonnan nem a saját kabátod kapod vissza: egy rólad mondott és neked nagyon nem tetszõ vélemény; igazságtalannak tartott bírálat.
^
Kihívod magad ellen mások haragját. Ruletten nyerni: ábrándok; veszteni: kiszámított pénz; nullára tenni: álmodozás, rossz realitásérzék.
^
- Igen közel jársz egy jó megoldáshoz, a sikerhez; ha nem követed el újra azt a nagy hibát, amit eddig már oly sokszor, akkor nagyon szerencsésen fordul meg a sorod.
^
- Tévedés, figyelmetlenség. Ha rádióból olyan beszédet hallasz, amire ébredés után visszaemlékezel: önfejûség, csak azt vagy hajlandó figyelembe venni, ami a Te véleményedet alátámasztja. Rádió, amit nem bírsz kikapcsolni, mindenképpen szól: mások elképzeléseinek igyekszel engedelmeskedni; kételkedsz viselkedésed helyességében. Néma rádió: másokra hagyatkozol, azt képzeled, hogy barátaid meg tudják oldani problémáidat.
^
- Leszokott dohányosnak: erõs akarat, határozottság. Nem dohányzónak: kis irigység, elsajnálsz egy apróságot valakitõl.
^
- Felnõttálomban: kárpótlást keresel. Gyermekálomban: igazságtalan szidás, golyó alakú rágógumi: közmondásokban való gondolkodásra nevelés.
^
- Nem tudsz szabadulni egy gondolattól, beléd fészkelõdött a gyanakvás.
^
- Nagy hangsúlyt fektetsz arra, hogy okvetlenül más legyél, mint a többi ember; tüntetsz különállóságoddal. Szándékosan akarsz kilógni a sorból.
^
Ha saját arcodon látod: hiúságod megakadályoz abban, hogy értékes és hasznos véleményeket elfogadj. Mást ráncosodni látni: szabadulni szeretnél egy érzéstõl, túl akarsz esni valamin.
^
- Durvaság; igazságtalanság.
^
- Ha szép emlékek füznek hozzá és rég nem találkoztál vele, nosza rajta keresd fel! Ha valaha ellenséges viszony volt köztetek és álmodban kedves, az idõ beforrasztotta a sebeket, megbocsájtottál neki gaztetteiért. Ha álmodban is ellenségként van jelen, nagyon megbánthatott, hogy ilyen sokáig indulatba tud hozni. Próbáld magad túl tenni rajta!
^
- Az úgynevezett jó természetû emberek álma. Attól tartasz, hogy egyszer elveszted a fejed és kimondod, amit gondolsz, esetleg azt teszed, amit jónak látsz. Javaslatom: udvariasan és intelligensen, de kezdd el magadból kiadni igazi elképzeléseid, mondjál bátran ellent még a felettesednek is, ha téved. Rémületet érezni valamitõl, amire ébredés után nem emlékszel vissza, rémisztõnek érezni valamit, ami különben egyáltalán nem az: gondolkodj el azon, miben vezeted magad félre; mi van ellenedre, mi az, amire merõ kényelemszeretetbõl mégis mindig rábólintasz.
^
- függetlenség, szabadság.
^
Visszaélsz mások jóhiszemûségével. Részegnek lenni, egyensúlyod elveszteni, tántorogni: úgy állítod be egy botlásodat, mintha önhibádon kívül követted volna el; felmenteni igyekszel magad.
^
- Cselvetés. Túl akarsz járni valakinek az eszén.
^
Pásztoróra, szerelmi kaland.
^
- Fogyókúrázó álmában: vágy. Különben: nem tágítasz egy téves véleményedtõl.
^
-Fáradtság.
^
- Megvesztegetés; kénytelen vagy kerülõ úton célodhoz érni.
^
- Becsapnak: munkád, tevékenységed akkor is kedvvel végzed, ha nem kapsz érte megfelelõ elismerést. Rézbõrû ember indián: nagy haszon, elõny, amelyhez nem becsületes úton jutottál.
^
-Csúnya tréfaság Krúdy. Rókaprém: könnyelmûség. Lebegõ rókaboás kételkedés, gyanakvás.
^
- Felemás érzelmek. Nõk álmában: megalkuvás a partnerkapcsolatban; meggondolatlanul kötött házasság. Férfiálomban: biztonság utáni vágy. Rózsa tövise, ha megszúr: kis sérelem, ami azért bántó, mert nem vártad volna attól akitõl kaptad.
^
- Naivság, már-már együgyûség.
^
- Több pénzt költöttél egy dologra, mint amennyit az megér; valamilyen módon rászedtek.
^
- Hosszú és értelmetlen beszélgetés. Feltartanak, untatnak.
^
- Tudálékoskodás.
^
- Kifecsegtél valamit.
^
- Hiábavalóság; olyan gondokkal foglalkozol, amire semmiféle hatással nem lehetsz. Az ötvenes évekbõl származó feljegyzés.
^
- Nõk álmában: pikáns gondolatok, rúdra mászni: erotika utáni vágy. Férfiálomban: kishitûség.
^
- Labdát: módosított gondolatok. Állatot: gyávaság. Embert rúgni: megaláztatás, gorombaság, ami ellen nem tudsz védekezni. Ha téged rúgnak: bántottál egy nálad gyengébbet.
^
- Nõk álmában: kacérkodás, kalandvágy. Férfiálomban: ha ajándékba veszed: nincs semmi baj; ha használod: ma már az sem baj.
^
- Teljesült kívánság.
^
-Gazdagság; pénzed elvesztésétõl, megkárosíttatástól való szorongás.
^
- Tûnõdés; látszólag felesleges gondokon töröd a fejed, elképzeléseid azonban eredetiek, ötletesek, még akkor is, ha nem tudod azokat másokkal megosztani.
^
- Okos, de titokzatos tanácsot kapsz.
^
- Általában kellemetlen munkahelyi, lakóhelyi viszony. N?k álmában: hódítási vágy; mindenkit el akarsz bûvölni, de a mélyebb érzelmektõl visszariadsz. Férfiálomban: szigorú partner, teljesíthetetlen feltételek.
^
- Szabadosság, magadra erõltetett modernség; szembefordulás a hagyományos gondolkodással, mindaddig, amíg magadról van szó; partnereddel kapcsolatos gondolataid nagyon is régimódiak.
^
- Meggondolatlan cselekedet.
^
- Érzelmi zsarolás; nyafogás Rossz módszereket használsz kapcsolataidban; betegeskedéssel próbálsz gyengeséget ébreszteni. Ha ragasztóval bekennek: kéretlen áldozatot hozol. Ragasztani: erõfeszítéssel összetartott kapcsolat.
^
- Rossz viccet csináltak veled.
^
- Jelentéktelen részletek feletti töprengés. Ragya, ha ellep: félelem; alaptalan aggodalom; egy korábbi, hibásnak tartott lépésed túlzott szigorral próbálod feledtetni-feledni.
^
- Önmagadba vetett, kikezdhetetlen hit.
^
Kisebbíted egy bajod. Rajzolni: vágyakozás, ábrándozás. Rajzfilm felnõttálomban -Ábrándképek, gyakran segédeszközzel elõidézett látomások; gyógyszer vagy altatószedés USA-beli magyarázat. Mûszaki rajz: törekvés, becsvágy.
^
- Kellemes események sorozata, kedves társaság flört.
^
- Fokozatosan célt érsz. Mûszaki raktár: munkahelyi
^
- Vaklárma, rémhír, ami ijedtséget okoz és amirõl hamarosan kiderül, hogy az, ami.
^
- Nyereségvágy. Magad ravatalon látni: egyezségre jutsz saját magaddal, feloldasz egy ellentmondást. Ravatal körül táncolni, oda nem illõen viselkedni: béke, megnyugvás. Ravatalozóház: a múlt eseményeinek az elemzése.
^
- Önállótlanság.
^
Szerelmi titok. Régi házasfelek álmában: társad elfogadása, hibáinak elnézése.
^
- Túlzott önbizalom; jó emberismerõnek, csalhatatlan ítélkezõnek tartod magad, nem jegyzed saját tévedéseid.
^